شاخص بازار سهام

 • واکنش منفی بورس تهران به مصوبات دولت

  واکنش منفی بورس تهران به مصوبات دولت

  در معاملات روز چهارشنبه نوزدهم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۳ هزار و ۲۷۴ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۴۶۹ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با افت هزار و ۳۴۱ واحدی در سطح ۳۸۹ هزار و ۶۰۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۶ دهم واحد بالا آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۱۵۰ واحد باقی ماند.

 • شاخص کل بورس تهران، سبز کمرنگ

  شاخص کل بورس تهران، سبز کمرنگ

  در معاملات روز سه‌شنبه هجدهم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۳ هزار و ۱۹ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۹۴۲ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۸۰۱ واحدی در سطح ۳۹۰ هزار و ۹۴۴ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۰۰ واحد بالا آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۱۵۰ واحد قرار گرفت.

 • رشد ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس در میانه تعطیلات

  رشد ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس در میانه تعطیلات

  در معاملات روز شنبه پانزدهم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۱۱ هزار و ۵۶۳ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۹۲۴ واحد رسید. بدین ترتیب شاخص کل بورس بیشترین رشد در تابستان امسال را ثبت کرد. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۶ هزار و ۸۷ واحدی در سطح ۳۹۰ هزار و ۱۴۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۸۸ واحد بالا آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۵۰ واحد قرار گرفت.

 • رشد ۷۰۰۰ واحدی شاخص کل / سبزپوشی بازار بورس تهران

  رشد ۷۰۰۰ واحدی شاخص کل / سبزپوشی بازار بورس تهران

  امروز چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، بازار بورس تهران با ۷۳۳۸ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۴۶۶ واحد صعود کرد و به رقم ۳۸۴ هزار و ۵۵ واحد رسید. در این بازار ۲۳۶ هزار معامله به ارزش ۲۷ هزار و ۳۳۸ میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی پردیس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، ایران خودرو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سایپا و گروه بهمن نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

 • سبقت سبزها از قرمزها در بازار بورس امروز

  سبقت سبزها از قرمزها در بازار بورس امروز

  در معاملات روز سه‌شنبه یازدهم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۲ هزار و ۴۱۲ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۴۳۰ هزار و ۱۸ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۲۲۴ واحدی در سطح ۳۸۰ هزار و ۵۸۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۴ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۷۶۲ واحد قرار گرفت.

 • روز پرنوسان شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

  روز پرنوسان شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

  در معاملات روز دوشنبه دهم مرداد ماه، شاخص کل بورس با ۴۱۱۲ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۲۷ هزار و ۶۱۳ واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۳۸۶ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۸۰ هزار و ۳۶۲ واحد ایستاد. معامله‌گران این بازار ۲۲۶ هزار معامله انجام دادند که ۲۰ هزار و ۴۱ میلیارد ریال ارزش داشت.

 • سقوط وحشتناک شاخص به رغم کاهش نرخ بهره بین بانکی

  سقوط وحشتناک شاخص به رغم کاهش نرخ بهره بین بانکی

  در معاملات روز یکشنبه نُهم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش ۱۷ هزار و ۳۵۳ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۵۰۱ واحد رسید. ریزش ۱۷ هزار واحدی، دومین سقوط بزرگ شاخص در مرداد ماه است. شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش ۷ هزار و ۲۴۱ واحدی در سطح ۳۷۹ هزار و ۹۷۵ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۷۸ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۷۰۳ واحد قرار گرفت.

 • سقوط شاخص بورس در ساعت پایانی

  سقوط شاخص بورس در ساعت پایانی

  در معاملات روز شنبه هشتم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش ۲ هزار و ۷۹۵ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۹۱۷ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش ۲ هزار و ۲۴۹ واحدی در سطح ۳۸۷ هزار و ۲۱۸ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۹ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۸۸۱ واحد قرار گرفت.

 • شاخص بورس بالاخره تکان خورد

  شاخص بورس بالاخره تکان خورد

  امروز چهارشنبه (۵ مرداد ۱۴۰۱) شاخص کل بورس ۵ هزار و ۲۶۴ واحد رشد، به رقم یک میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۱۳ واحد رسید و شاخص کل هم وزن هزار نیز ۱۷۱ واحد رشد داشت.

 • ریزش دوباره بورس در روز پرچالش بازار سهام

  ریزش دوباره بورس در روز پرچالش بازار سهام

  در معاملات روز سه‌شنبه چهارم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۹۶۸ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۴۸ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۲ هزار و ۸۳۱ واحدی در سطح ۳۸۸ هزار و ۲۹۹ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۵۵ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۸۱۸ واحد قرار گرفت.

 • دومین ریزش بزرگ سال در بورس

  دومین ریزش بزرگ سال در بورس

  امروز دوشنبه سوم مرداد ۱۴۰۱، شاخص کل بورس امروز با ۲۴ هزار و ۳۴۶ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۸۹۰۲ واحد کاهش یک کانال سقوط کرد و در یک رقم ۳۹۱ هزار و ۱۳۱ واحد ایستاد. در این بازار ۲۹۶ هزار معامله به ارزش ۴۱ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال انجام شد. فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، توسعه معادن و فلزات، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و پترورشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی روی بورس گذاشتند.

 • دوباره بورس، دوباره افت شاخص!

  دوباره بورس، دوباره افت شاخص!

  در معاملات روز یکشنبه دوم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۹ هزار و ۷۰۱ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۷۹۷ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۴ هزار و ۴۵۴ واحدی در سطح ۴۰۰ هزار و ۳۱ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۳۳ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۱۸۱ واحد قرار گرفت.

 • شاخص بورس تهران اندکی رشد کرد

  شاخص بورس تهران اندکی رشد کرد

  در معاملات روز شنبه یکم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش هزار و ۶۱۱ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۴۹۸ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۷۰۳ واحدی در سطح ۴۰۴ هزار و ۴۸۵ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۲۴ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۴۱۵ واحد قرار گرفت.

 • افت شدید ارزش معاملات خرد / بورس دوباره ریخت

  افت شدید ارزش معاملات خرد / بورس دوباره ریخت

  در معاملات روز سه‌شنبه بیست و هشتم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۸۸۸ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۹۴۴ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۷۵۵ واحدی در سطح ۴۰۱ هزار و ۶۷۸ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) یک واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۶۱۹ واحد قرار گرفت.

 • پایان غم انگیز بورس / شاخص دوباره ۱۰ هزار واحد ریخت

  پایان غم انگیز بورس / شاخص دوباره ۱۰ هزار واحد ریخت

  در معاملات روز یکشنبه بیست و ششم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۱۰ هزار واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۳۲ واحد رسید.

 • بورس دوباره ۱۰ هزار واحد ریخت!

  بورس دوباره ۱۰ هزار واحد ریخت!

  در معاملات روز شنبه بیست و پنجم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۱۰ هزار و یک واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۴۹ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با افت هزار و ۴۳۵ واحدی در سطح ۴۰۵ هزار و ۵۷۶ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۵۵ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۷۵۱ واحد قرار گرفت.

 • چرا تن به حذف شاخص کل نمی‌دهید؟

  چرا تن به حذف شاخص کل نمی‌دهید؟

  تقربیا تمامی فعالان بورسی امروز نسبت به صحبت‌های سخنگوی دولت واکنش نشون دادند و گفتند شاخص کل را حذف کنید.

 • بورس دوباره ریخت/علت چیست؟

  بورس دوباره ریخت/علت چیست؟

  در معاملات روز سه‌شنبه بیست و یکم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۴ هزار و ۶۵ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۳۲ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۴ هزار و ۸۴ واحدی در سطح ۴۰۵ هزار و ۴۷۵ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۲۲ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۶۹۸ واحد قرار گرفت.

 • بورس ۱۰ هزار واحد سقوط کرد/در بازار چه خبر است؟

  بورس ۱۰ هزار واحد سقوط کرد/در بازار چه خبر است؟

  در معاملات روز دوشنبه بیستم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۱۰ هزار و ۸۹۰ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۲۲ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۶ هزار و ۲۷۰ واحدی در سطح ۴۰۹ هزار و ۵۵۹ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۲۲ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۸۲۲ واحد قرار گرفت.

 • شاخص دوباره کانال مهم ۱.۵ میلیون واحد را از دست داد

  شاخص دوباره کانال مهم ۱.۵ میلیون واحد را از دست داد

  در معاملات روز شنبه هجدهم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش ۴ هزار و ۹۴ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۴۹۸ هزار و ۵۰۹ واحد رسید. بدین ترتیب شاخص پس از ۲ ماه به کانال ۱.۴ میلیونی بازگشت. شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۲ هزار و ۶۸۸ واحدی در سطح ۴۱۵ هزار و ۸۳۰ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۹۱ واحد پائین آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۴۴ واحد قرار گرفت.

 • سقوط شاخص بورس در آخر هفته / رکود بازار سهام عمیق‌تر شد

  سقوط شاخص بورس در آخر هفته / رکود بازار سهام عمیق‌تر شد

  در معاملات روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش ۸ هزار و ۴۷۶ واحدی نسبت به روز سه‌شنبه به رقم یک میلیون و ۵۰۲ هزار و ۵۹۸ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۲ هزار و ۴۵۶ واحدی در سطح ۴۱۸ هزار و ۵۱۹ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۸۴ واحد پائین آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۱۳۶ واحد قرار گرفت.

 • سبز شدن علف زیر پای سهامداران با بی رمقی بورس/کدام متغیر،طبیب بی حالی معاملات است؟ /اواخر تابستان شاهد ورود جریان نقد به بازار سهام خواهیم بود

  آراد پورکار در گفت و گو با رادار اقتصاد؛

  سبز شدن علف زیر پای سهامداران با بی رمقی بورس/کدام متغیر،طبیب بی حالی معاملات است؟ /اواخر تابستان شاهد ورود جریان نقد به بازار سهام خواهیم بود

  کارشناس بازار سرمایه گفت: ریزش کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، حد منطقی یا عدم انتظار گزارش های حسابرسی شده پالایشی ها و همچنین گزارش ۳ ماهه آنها با توجه به کرک اسپردها، نتیجه مذاکرات برجامی، نرخ دلار از مهمترین ریسک هایی فعلی بازار سهام بوده که در این میان میزان ریزش قیمت محصولات پایه از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است.

 • نمادهای پالایشی شاخص را بالا بردند

  نمادهای پالایشی شاخص را بالا بردند

  در معاملات روز سه‌شنبه چهاردهم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۳ هزار و ۹۱۲ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۷۰ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۳۲۳ واحدی در سطح ۴۲۰ هزار و ۹۷۵ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۹ واحد پائین آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۲۲۰ واحد قرار گرفت.

 • دومین روز سبزپوشی پیاپی شاخص کل

  دومین روز سبزپوشی پیاپی شاخص کل

  در معاملات روز دوشنبه سیزدهم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۴ هزار و ۱۶۹ واحدی نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۱۵۶ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۲ هزار و ۲۸۶ واحدی در سطح ۴۲۰ هزار و ۶۵۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۴۴ واحد بالا آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۲۴۰ واحد قرار گرفت.

 • رشد کم رمق بورس در روز صدرنشینی پتروشیمی ها

  رشد کم رمق بورس در روز صدرنشینی پتروشیمی ها

  در معاملات روز یکشنبه دوازدهم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش هزار و ۳۴۷ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۵۰۲ هزار و ۹۷۹ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و ۱۵۹ واحدی در سطح ۴۱۸ هزار و ۳۶۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۳ واحد پائین آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۱۹۵ واحد قرار گرفت.

 • شاخص ۱۲ هزار واحد افتاد / سرخ‌پوشی اکثر نمادها

  شاخص ۱۲ هزار واحد افتاد / سرخ‌پوشی اکثر نمادها

  در معاملات روز شنبه یازدهم تیر ماه، شاخص کل بورس ۱۲ هزار و ۸۳ واحد کاهش یافت و در رقم یک میلیون و ۵۰۱ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۴۲۷۸ واحد کاهش رقم ۴۱۷ هزار و ۲۰۲ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۳۶۲ هزار معامله به ارزش ۳۷ هزار و ۹۲۹ میلیارد ریال انجام شد.

 • بورس در کشاکش برجام / شاخص نزولی شد

  بورس در کشاکش برجام / شاخص نزولی شد

  در معاملات روز چهارشنبه هشتم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با کاهش ۷۱۹ واحدی نسبت به روز سه‌شنبه به رقم یک میلیون و ۵۱۳ هزار و ۷۱۷ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۳۸۸ واحدی در سطح ۴۲۱ هزار و ۴۸۱ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۷ واحد پائین آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۴۱۱ واحد قرار گرفت.

 • اخبار برجامی، بورس را بالا کشید

  اخبار برجامی، بورس را بالا کشید

  در معاملات روز سه‌شنبه هفتم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۱۰ هزار و ۳۶۰ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۵۱۴ هزار و ۴۲۵ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۳ هزار و ۷۹۷واحدی در سطح ۴۲۱ هزار و ۹۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۸۷ واحد بالا آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۴۳۸ واحد قرار گرفت.

 • رشد اندک بورس / پالایشی‌ها صعود کردند

  رشد اندک بورس / پالایشی‌ها صعود کردند

  در معاملات روز دوشنبه ششم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۲ هزار و ۷۴۱ واحدی نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و ۵۰۴ هزار و ۸۱ واحد رسید. اما شاخص هم وزن بورس با افت ۳۸۸ واحدی در سطح ۴۱۷ هزار و ۲۹۵ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲ واحد بالا آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۳۵۰ واحد قرار گرفت.

 • ریزش عجیب ۱۹ هزار واحدی بورس!

  ریزش عجیب ۱۹ هزار واحدی بورس!

  در معاملات روز یکشنبه پنجم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۱۸ هزار و ۹۸۵ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۵۰۱ هزار و ۳۴۸ واحد رسید. اما شاخص هم وزن بورس با افت ۴ هزار و ۹۷۵ واحدی در سطح ۴۱۷ هزار و ۶۸۴ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۳۶ واحد پائین آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۳۴۷ واحد قرار گرفت.