تیتر یک جدید

  • بررسی فاکتورهای ارزندگی سهام در روزهای منفی

    بررسی فاکتورهای ارزندگی سهام در روزهای منفی

    محمد کفاش پنجه شاهی، مدیر عامل شرکت سبدگردان اعتبار امروز در برنامه به وقت تحلیل شبکه که از شبکه ایران کالا ضمن بررسی روند این روزهای بازار، فاکتورهای ارزندگی سهام را ارزیابی کرد.