فرمول انتخاب المپیکی های کشتی فرنگی چیست؟

چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های رسمی‌ سال ۲۰۲۴ از جمله قهرمانی آسیا، گزینشی المپیک، المپیک پاریس و رقابت‌های قهرمانی جهان در اوزان المپیکی (در صورت برگزاری) اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، متن چرخه اعلام شده از سوی کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

چرخه‌ انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های سال ۲۰۲۴

رقابت‌های قهرمانی آسیا، بازی‌های المپیک، قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) و جهانی زیر ۲۳ سال

مقدمه

کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان طبق هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با فدراسیون کشتی با هدف اجرای عدالت در نحوه انتخاب اعضای تیم ملی، اقدام به تدوین چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جهت حضور در رقابت‌های سال ۲۰۲۴ به شرح ذیل نموده است.

ماده واحد

حضور تمامی‌کشتی‌گیران در چرخه انتخابی تیم ملی الزامی‌است، لذا عدم حضور کشتی‌گیر به منزله حذف از چرخه انتخابی جهت حضور در رقابت‌های داخلی و خارجی می‌باشد.

ماده یکم:

کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی بر ۶ موضوع مهم این چرخه به شرح زیر تأکید دارد:

تبصره ۱: تمامی‌ مدعیان پوشیدن دوبنده تیم‌ ملی به غیر از نفرات معاف شده، باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز نمایند و در ادامه نیز ملزم به رعایت چرخه انتخابی خواهند بود.
تبصره ۲: کشتی‌گیران مدال آور رقابت‌های جهانی ۲۰۲۳ صربستان و کشتی‌گیرانی که موفق به کسب سهمیه المپیک گردیده‌اند، از مراحل اولیه چرخه معاف بوده و کار خود را طبق شرایطی که برای هر وزن در چرخه آمده است، پیگیری خواهند کرد.
تبصره ۳: در صورتی که کشتی‌گیری به دلیل مصدومیت نتواند در چرخه حضور داشته باشد، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی و تأیید کادرفنی و موافقت فدراسیون کشتی می‌تواند به کار خود در چرخه ادامه دهد.
تبصره ۴: اعضای تیم ‌ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان براساس این چرخه انتخاب خواهند شد.
تبصره ۵: این احتمال وجود دارد که اشتباهات داوری و یا اتفاقات پیش بینی نشده، در حین برگزاری چرخه انتخابی تیم ملی به وقوع بپیوندد که باعث تغییر نتیجه یک کشتی شود. در این مورد با نظر کمیسیون داوران، کادرفنی و در نهایت فدراسیون کشتی در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره ۶: کادرفنی با توجه به سوابق و عملکرد کشتی‌گیران می‌تواند براساس اتفاقات پیش بینی نشده با تأیید و موافقت فدراسیون کشتی تغییراتی را در چرخه اعمال نماید.

ماده دوم:

مراحل چرخه انتخابی تیم ملی
چرخه انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های سال ۲۰۲۴ شامل ۵ مرحله به شرح زیر می‌باشد:
۱- رقابت‌های قهرمانی کشور
۲- رقابت‌های بین‌المللی
۳- رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا
۴- رقابت‌های کسب سهمیه المپیک
۵- مرحله نهایی

ماده سوم:

مرحله اول – رقابت‌های قهرمانی کشور
۱- رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور طی روزهای ۶ لغایت ۸ دی ماه سال ۱۴۰۲، بدون ارفاق وزن برگزار و حضور تمامی‌نفرات واجد شرایط در این مسابقات الزامی‌است.
۲- حضور نفرات مدال‌آور مسابقات جهانی ۲۰۲۳ صربستان و دارندگان سهمیه المپیک در صورتی که قصد تغییر وزن خود را داشته باشند، در این مسابقات الزامی‌است.
کشتی‌گیرانی که مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور را خواهند داشت:
ملی‌ پوشانی که در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۳ صربستان مدال کسب نکرده‌اند،
ملی‌پوشانی که در بازی‌های آسیایی‌هانگژو چین شرکت کرده اند،
مدال‌آوران ایران در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۳ آسیا در قزاقستان،
مدال‌آوران ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان و نوجوانان جهان ۲۰۲۳،
ملی‌پوشانی که مقرر بود به رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال در آلبانی اعزام شوند.

۳- سهمیه استان‌ها:
هر استان اجازه دارد با یک تیم کامل شامل ۱۰ کشتی‌گیر، در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.
با توجه به‌این‌که استان‌های خوزستان، فارس و مازندران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۳ صربستان نماینده داشته‌اند، علاوه بر یک تیم کامل، به شرح زیر سهمیه مازاد خواهند داشت:
خوزستان ۱۲ کشتی‌ گیر
فارس ۴ کشتی‌ گیر
مازندران ۴ کشتی‌ گیر

۴- رقابت‌های قهرمانی کشور دارای رنکینگ به شرح ذیل می‌باشد:
ملی‌پوشان رقابت‌های قهرمانی جهان بزرگسالان ۲۰۲۳ رنک ۱
ملی‌پوشان رقابت‌های بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ رنک ۲
ملی‌پوشان رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال ۲۰۲۳ رنک ۳
ملی‌پوشان رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۳ رنک ۴

خروجی مسابقات قهرمانی کشور:

نفرات اول قهرمانی کشور به همراه نفرات معاف شده در آن وزن باید در تورنمنت بین‌المللی وهبی امره شرکت نمایند.

ماده چهارم:

مرحله دوم – رقابت‌های بین‌المللی
۱- رقابت‌های بین‌المللی طی ماه‌های دی و اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهند شد.
۲- کشتی‌گیران مدال دار معاف شده اوزان ۶۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم (محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده) ورود خود را از یک تورنمنت بین‌المللی با نظر کادرفنی در زمستان ۱۴۰۲ آغاز می‌کنند و در صورت عدم حضور، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.
۳- کادرفنی با بررسی شرایط فنی و نتایج کسب شده توسط کشتی‌گیران در مسابقات بین‌المللی نفر اعزامی ‌به رقابت-های قهرمانی آسیا و نفر اعزامی ‌به مسابقات کسب سهمیه المپیک (اوزان ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم) را مشخص خواهد کرد.
۴- نتایج کشتی‌گیران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک تأثیر مستقیم بر انتخاب آن‌ها برای مسابقات بازی‌های المپیک و قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) دارد. توضیحات وزن به وزن در این خصوص در ادامه آمده است.

ماده پنجم:

مرحله سوم - رقابت‌های قهرمانی آسیا
۱- رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۳ لغایت ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
۲- با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (در ادامه متن چرخه) کسب مدال در رقابت‌های آسیایی، در انتخاب نفرات به عنوان ملی‌پوش و یا راهیابی به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی تأثیر مستقیم دارد.

ماده ششم:

مرحله چهارم - رقابت‌های کسب سهمیه المپیک
۱- رقابت‌های سهمیه المپیک قاره آسیا ۳۱ فروردین لغایت ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
۲- رقابت‌های سهمیه المپیک جهانی ۲۰ لغایت ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
۳- با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (در ادامه متن چرخه)، کسب سهمیه در انتخاب نفرات به عنوان ملی‌پوش تأثیر مستقیم دارد.

ماده هفتم:

مرحله پنجم - مرحله نهایی

۱- مرحله نهایی انتخابی تیم ملی نیمه دوم خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.
کشتی‌گیرانی که طبق بندهای مفاد چرخه و توضیحات تکمیلی برای اوزان دهگانه به مرحله نهایی راه یافته اند، با نظر کادرفنی به یک تورنمنت اعزام و یا در یک رقابت داخلی به مصاف هم می‌روند.

ماده هشتم:

توضیحات پایانی

به دلیل این‌که از تمامی‌ظرفیت‌های کشتی کشور استفاده شود، این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران مستعدی در طول اجرای چرخه‌ی انتخابی تیم ملی از سوی کادرفنی شناسایی و با نظر فدراسیون به تورنمنت‌های بین المللی جهت ارزیابی بیشتر و بهتر اعزام شوند و در صورت کسب نتایج درخشان به اردوی تیم ملی دعوت شده و توسط کادرفنی مورد ارزیابی به جهت دادن سهمیه حضور در ادامه چرخه انتخابی قرار خواهند گرفت.

ماده نهم:

توضیحات در مورد اوزان دهگانه

وزن ۵۵ کیلوگرم:
با توجه به‌ کسب مدال برنز رقابت‌های جهانی ۲۰۲۳ صربستان توسط پویا دادمرز، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱- پویا دادمرز از حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور معاف می‌باشد.
۲- نفر اول رقابت‌های قهرمانی کشور به همراه پویا دادمرز به تورنمنت بین‌المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادرفنی نفر اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.
۳- در صورتی که پویا دادمرز به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال کسب کند ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) خواهد بود.
۴- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام شود و صاحب مدال شود، عملکرد دو کشتی‌گیر در یک تورنمنت بین‌المللی و یا دیدار انتخابی، فرد منتخب را مشخص خواهد کرد.
۵- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام شود و صاحب مدال نشود، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج می‌شود و پویا دادمرز برای رقابت‌های قهرمانی جهان انتخاب می‌گردد.
۶- نفر اول قهرمانی کشور در صورت خروج از چرخه بزرگسالان اگر شرایط سنی زیر ۲۳ سال را داشته باشد ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت‌های جام تختی (ویژه کشتی-گیران زیر ۲۳ سال) ملی‌پوش این وزن در این رقابت‌ها خواهد بود.

وزن ۶۰ کیلوگرم:
با توجه به‌ کسب سهمیه المپیک توسط مهدی محسن نژاد، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱- مهدی محسن نژاد از حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور معاف می‌باشد.
۲- نفر اول رقابت‌های قهرمانی کشور به همراه مهدی محسن نژاد به تورنمنت بین‌المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد فنی و نتایج آن‌ها کادرفنی نفر اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.
۳- در صورتی که مهدی محسن نژاد به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال کسب کند ملی‌پوش این وزن در بازی‌های المپیک پاریس خواهد بود.
۴- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام شود و صاحب مدال شود. عملکرد دو کشتی‌گیر در یک تورنمنت بین‌المللی و یا دیدار انتخابی، فرد منتخب را مشخص خواهد کرد.
۵- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام شود و صاحب مدال نشود، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج می‌شود و مهدی محسن نژاد برای بازی‌های المپیک انتخاب می‌گردد.
۶- نفر اول قهرمانی کشور در صورت خروج از چرخه بزرگسالان اگر شرایط سنی زیر ۲۳ سال را داشته باشد ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت‌های جام تختی (ویژه کشتی-گیران زیر ۲۳ سال) ملی‌پوش این وزن در این رقابت‌ها خواهد بود.

وزن ۶۳ کیلوگرم:
با توجه به‌اینکه در این وزن مدال جهانی در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱- نفر اول و دوم قهرمانی کشور به تورنمنت بین‌المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادرفنی نفر اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.
۲- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال طلا کسب کند ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) خواهد بود.
۳- در صورت عدم کسب مدال طلا توسط ملی‌پوش اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا، فرد منتخب به همراه نفر دوم چرخه به یک تورنمنت بین‌المللی (خرداد ماه ۱۴۰۳) اعزام و نفر برتر ملی‌پوش این وزن خواهد شد.
۴- پس از اتمام تورنمنت بین‌المللی (خرداد ماه ۱۴۰۳) نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر ۲۳ سال را داشته باشد ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت‌های جام تختی (ویژه کشتی‌گیران زیر ۲۳ سال) ملی‌پوش این وزن در این رقابت‌ها خواهد بود.

وزن ۶۷ کیلوگرم:
با توجه به کسب مدال برنز و سهمیه المپیک توسط محمدرضا گرایی و کسب نتایج قابل قبول فنی توسط دانیال سهرابی، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱- محمدرضا گرایی و دانیال سهرابی از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف می‌باشند.
۲- محمدرضا گرایی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک رقابت بین‌المللی (زمستان ۱۴۰۲) با نظر کادرفنی است.
۳- دانیال سهرابی ورود خود را از رقابت‌های رنکینگ اول در دی ماه ۱۴۰۲ آغاز می‌کنند و در صورت عدم حضور، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهد شد.
۴- نفر اول رقابت‌های قهرمانی کشور به همراه دانیال سهرابی به تورنمنت بین‌المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادرفنی نفر اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.
۵- در صورتی که نفر منتخب، در رقابت‌های قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ ملی را به دست خواهد آورد.
۶- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار شود، محمدرضا گرایی با یک پیروزی به دوبنده تیم ‌ملی خواهد رسید؛ اما حریفش برای ملی‌ پوش شدن باید به ۲ پیروزی از ۳ مبارزه دست پیدا کنند.
۷- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار نشود، فرد منتخب همراه با محمدرضا گرایی به یک تورنمنت بین‌المللی اعزام خواهند شد و نفر برتر این رقابت‌ها ملی‌پوش خواهد شد.
۸- در صورتی که نفر منتخب، در رقابت‌های قهرمانی آسیا صاحب عنوانی غیر از قهرمانی شود، محمدرضا گرایی برای بازی‌های المپیک انتخاب می‌گردد.
۹- نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر ۲۳ سال را داشته باشد ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت‌های جام تختی (ویژه کشتی‌گیران زیر ۲۳ سال) ملی‌پوش این وزن در این رقابت‌ها خواهد بود.

وزن ۷۲ کیلوگرم:
با توجه به‌اینکه در این وزن مدال جهانی در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱- نفر اول و دوم قهرمانی کشور به تورنمنت بین‌المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادرفنی نفر اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.
۲- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال طلا کسب کند ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) خواهد بود.
۳- در صورت عدم کسب مدال طلا توسط ملی‌پوش اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا، فرد منتخب به همراه نفر دوم چرخه به یک تورنمنت بین‌المللی (خرداد ماه ۱۴۰۳) اعزام و نفر برتر ملی‌پوش این وزن خواهد شد.
۴- پس از اتمام تورنمنت بین‌المللی (خرداد ماه ۱۴۰۳) نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر ۲۳ سال را داشته باشد ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت‌های جام تختی (ویژه کشتی‌گیران زیر ۲۳ سال) ملی‌پوش این وزن در این رقابت‌ها خواهد بود.

وزن ۷۷ کیلوگرم:
با توجه به‌ عملکرد مطلوب امین کاویانی‌نژاد، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱- امین کاویانی‌نژاد از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.
۲- با توجه به شرایط وزن ۷۷ کیلوگرم و نزدیکی مسابقات قهرمانی آسیا با رقابت‌های گزینشی قاره‌ای و جهانی و اهمیت کسب سهمیه المپیک و نیاز به حضور ۲ کشتی‌گیر، کادرفنی موارد زیر را در نظر گرفته است:
۳- نفر اول قهرمانی کشور به همراه امین کاویانی‌نژاد به تورنمنت بین‌المللی وهبی امره اعزام و با توجه به نتایج و عملکرد فنی، کادرفنی نفر اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک را مشخص خواهد کرد.
۴- در صورتی که کشتی‌گیر منتخب سهمیه المپیک را بگیرد ملی‌پوش این وزن در بازی‌های المپیک خواهد بود.
۵- در صورتی که کشتی‌گیر منتخب سهمیه نگیرد، کشتی‌گیری که در مسابقات آسیایی شرکت کرده است به رقابت‌های گزینشی جهانی اعزام خواهد شد و در صورت کسب سهمیه به بازی‌های المپیک اعزام خواهد شد.
۴- نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر ۲۳ سال را داشته باشد ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت‌های جام تختی (ویژه کشتی‌گیران زیر ۲۳ سال) ملی‌پوش این وزن در این رقابت‌ها خواهد بود.

وزن ۸۲ کیلوگرم:
با توجه به تغییر وزن علیرضا مهمدی، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱- نفر اول و دوم قهرمانی کشور به تورنمنت بین‌المللی وهبی امره اعزام و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادرفنی نفر اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا را مشخص خواهد کرد.
۲- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال طلا کسب کند ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان (اوزان غیر المپیکی) خواهد بود.
۳- در صورت عدم کسب مدال طلا توسط ملی‌پوش اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا، فرد منتخب به همراه نفر دوم چرخه به یک تورنمنت بین‌المللی (خرداد ماه ۱۴۰۳) اعزام و نفر برتر ملی‌پوش این وزن خواهد شد.
۴- پس از اتمام تورنمنت بین‌المللی (خرداد ماه ۱۴۰۳) نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر ۲۳ سال را داشته باشد ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت‌های جام تختی (ویژه کشتی‌گیران زیر ۲۳ سال) ملی‌پوش این وزن در این رقابت‌ها خواهد بود.

وزن ۸۷ کیلوگرم:
با توجه به‌اینکه در این وزن مدال جهانی و سهمیه المپیک در سال ۲۰۲۳ کسب نشده است، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱- با توجه به شرایط وزنی ۸۷ کیلوگرم و نزدیکی مسابقات قهرمانی آسیا با رقابت‌های گزینشی قاره‌ای و جهانی و اهمیت کسب سهمیه المپیک و نیاز به حضور ۲ کشتی‌گیر، کادرفنی موارد زیر را در نظر گرفته است:
۲- نفر اول و دوم قهرمانی کشور به تورنمنت بین‌المللی وهبی امره اعزام و با توجه به نتایج و عملکرد فنی، کادرفنی نفر اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک را مشخص خواهد کرد.
۳- در صورتی که کشتی‌گیر منتخب سهمیه بگیرد ملی‌پوش این وزن در بازی‌های المپیک خواهد بود.
۴- در صورتی که کشتی‌گیر منتخب سهمیه نگیرد، کشتی‌گیری که در مسابقات آسیایی شرکت کرده است به رقابت‌های گزینشی جهانی اعزام خواهد شد و در صورت کسب سهمیه به بازی‌های المپیک اعزام خواهد شد.
۵- نفر دوم این وزن اگر شرایط سنی زیر ۲۳ سال را داشته باشد ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال خواهد بود. در غیر این صورت نفر اول رقابت‌های جام تختی (ویژه کشتی‌گیران زیر ۲۳ سال) ملی‌پوش این وزن در این رقابت‌ها خواهد بود.

وزن ۹۷ کیلوگرم:
با توجه به کسب مدال برنز و سهمیه المپیک توسط محمدهادی ساروی، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱- محمدهادی ساروی از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.
۲- محمدهادی ساروی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی را دارد، اما شرط حضورشان در این مرحله، شرکت در یک رقابت بین‌المللی (زمستان ۱۴۰۲) با نظر کادرفنی است.
۳- نفر اول قهرمانی کشور ورود خود را از رقابت‌های رنکینگ اول در دی ماه ۱۴۰۲ آغاز می‌کنند و در صورت عدم کسب مدال طلا، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهد شد. در صورت خروج از چرخه بزرگسالان اگر وی شرایط سنی زیر ۲۳ سال را داشته باشد ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال خواهد بود.
۴- نفر اول رقابت‌های قهرمانی کشور در صورت کسب مدال طلا از رقابت‌های رنکینگ اول در ادامه چرخه، به همراه محمدهادی ساروی به تورنمنت بین‌المللی وهبی امره اعزام خواهد شد و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادرفنی نفر اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا را انتخاب خواهد کرد.
۵- در صورتی که محمدهادی ساروی به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال کسب کند ملی‌پوش این وزن در بازی‌های المپیک خواهد بود.
۶- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور، در رقابت‌های قهرمانی آسیا صاحب عنوانی غیر از طلا شود، محمدهادی ساروی برای بازی‌های المپیک انتخاب می‌گردد.
۷- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور، در رقابت‌های قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ ملی را به دست خواهد آورد.
۸- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار شود، محمدهادی ساروی با یک پیروزی به دوبنده تیم ‌ملی خواهد رسید؛ اما حریفش برای ملی‌ پوش شدن باید به ۲ پیروزی از ۳ مبارزه دست پیدا کنند.
۹- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار نشود، فرد منتخب همراه با محمدهادی ساروی به یک تورنمنت بین‌المللی (خرداد ماه ۱۴۰۳) اعزام خواهند شد و نفر برتر این رقابت‌ها ملی‌پوش خواهد شد.

وزن ۱۳۰ کیلوگرم:
با توجه به کسب مدال طلا و سهمیه المپیک توسط امین میرزازاده، چرخه انتخابی تیم‌ ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:
۱- امین میرزازاده از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.
۲- امین میرزازاده مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک رقابت بین‌المللی (زمستان ۱۴۰۲) با نظر کادرفنی است.
۳- نفر اول قهرمانی کشور ورود خود را از رقابت‌های رنکینگ اول در دی ماه ۱۴۰۲ آغاز می‌کنند و در صورت عدم کسب مدال طلا، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهد شد. در صورت خروج از چرخه بزرگسالان اگر وی شرایط سنی زیر ۲۳ سال را داشته باشد ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال خواهد بود.
۴- نفر اول رقابت‌های قهرمانی کشور در صورت کسب مدال طلا از رقابت‌های رنکینگ اول در ادامه چرخه به همراه امین میرزازاده به تورنمنت بین‌المللی وهبی امره اعزام خواهد شد و با توجه به عملکرد و نتایج فنی، کادرفنی نفر اعزامی ‌به رقابت‌های قهرمانی آسیا را انتخاب خواهد کرد.
۵- در صورتی که امین میرزازاده به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام و در این مسابقات مدال کسب کند ملی‌پوش این وزن در بازی‌های المپیک خواهد بود.
۶- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور، در رقابت‌های قهرمانی آسیا صاحب عنوانی غیر از طلا شود، امین میرزازاده برای بازی‌های المپیک انتخاب می‌گردد.
۷- در صورتی که نفر اول قهرمانی کشور، در رقابت‌های قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ ملی را به دست خواهد آورد.
۸- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار شود، امین میرزازاده با یک پیروزی به دوبنده تیم ‌ملی خواهد رسید؛ اما حریفش برای ملی‌ پوش شدن باید به ۲ پیروزی از ۳ مبارزه دست پیدا کنند.
۹- در صورتی که مرحله نهایی انتخابی تیم‌ ملی در ایران برگزار نشود، فرد منتخب همراه با امین میرزازاده به یک تورنمنت بین‌المللی (خرداد ماه ۱۴۰۳) اعزام خواهند شد و نفر برتر این رقابت‌ها ملی‌پوش خواهد شد.

ماده دهم:
رعایت نظم و انضباط اردویی
۱- کشتی‌گیرانی که نظم و انضباط و مسائل اخلاقی را در اردوها رعایت نکرده و مشارکت و انگیزه لازم را در انجام تمرینات نداشته نباشند، تصمیم گیری لازم بعمل می‌آید و قطعاً این موضوع تأثیر مستقیم در انتخاب کشتی‌گیران برای حضور در رقابت‌های پیش رو را دارد.
۲- حضور کشتی‌گیران در چرخه انتخابی تیم ملی به منزله پذیرش آن است و اگر طبق مفاد چرخه، از گردونه رقابت خارج شوند حق اعتراض نخواهند داشت.
۳- هرگونه اعتراض به اجرای چرخه از سوی کشتی‌گیر، صرفاً باید از سوی هیئت کشتی مربوطه به فدراسیون به صورت مکتوب داده شود و فدراسیون پیگیری و اطلاع رسانی می‌نماید.

۱۴ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۶
کد خبر: 49816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha