نخستین ارزیابی ها از تجارت خارجی ایران در بهار/آیا صادرات ۵۳ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۱و پیش بینی صادرات ۶۰میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ محقق می شود؟/هشدار درباره مشکلات در در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری

نکته قابل ذکر اینکه با توجه به صادرات ۵۳میلیارد دلاری سال ۱۴۰۱و پیش بینی صادرات ۶۰میلیارد دلاری (رشد ۱۳درصدی) لازم است در هر ماه به صورت میانگین ۱۳درصد به صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزوده شود . لذا با توجه به صادرات ۴/۱میلیارد دلاری فروردین ۱۴۰۱، لازم است برنامه ریزی به گونه ای صورت پذیرد که صادرات در فروردین سال ۱۴۰۲با رشد ۱۳درصدی به ۴/۶میلیارد دلار برسد.

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد دکتر احسان قمری در یادداشت اختصاصی برای رادار اقتصاد نوشت: وضعیت تجارت خارجی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱و مقایسه با ماه قبل بر اساس اطلاعات موجود ،در اردیبهشت ماه سال‌جاری ،۱۰۵۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۳/۸ میلیارد دلار از کشور صادر و ۲۹۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۴/۸میلیارد دلار به کشور وارد شده است . این در حالیست که صادرات کشور فروردین ماه سال‌جاری ۱۰۴۷۱هزار تن و به ارزش ۳/۶میلیارد دلار بوده که بر این اساس صادرات در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل ،یعنی فروردین ماه از نظر وزنی ۰/۵۵ درصد و از نظر ارزشی ،۶درصد رشد را نشان می دهد . همچنین واردات در فروردین ماه برابر با ۱۸۲۹ هزار تن به ارزش ۳میلیارد دلار بوده که بیانگر رشد ۵۹ درصدی از نظر وزنی و رشد ۵۷ درصدی از نظر ارزش می باشد .همچنین ارزش هر تن کالای صادراتی در فروردین ماه ۳۴۸دلار بوده که با رشد ۵درصدی به ۳۶۷ دلار در اردیبهشت ماه سال‌جاری رسید که بیانگر تلاش در جهت افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی است .همچنین ارزش هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه ۱۶۸۸دلار بوده که با کاهش یک درصدی به ۱۶۷۲ دلار رسید که این رقم نیز هرچند کاهش ناچیزی را نشان می دهد ولی جای امیدواری دارد .همچنین میزان تجارت در اردیبهشت ماه برابر با ۱۳۴۳۲هزار تن و به ارزش ۸/۷میلیارد دلار بودهکه از نظر وزنی ۹درصد و از نظر ارزشی ۲۹/۵درصد نسبت به فروردین ماه رشد را نشان می دهد . شایان ذکر است که ۷۸درصد از حجم تجارت از نظر وزنی و ۴۴درصد از ارزش تجارت به صادرات اختصاص داشته و سهم واردات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به کل تجارت در اردیبهشت ماه به ترتیب،۲۲و ۵۶درصد می باشد .این در حالیست که سهم صادرات از تجارت در فروردین ماه از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۸۵و ۵۴ درصد بوده است که با مقایسه این اعداد در فروردین ماه با اردیبهشت، شاهد کاهش سهم صادرات از نظر وزنی ( ۸ درصد ) و همچنین از نظر ارزشی (۱۹درصد) هستیم. خلاصه وضعیت تجارت خارجی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱تجارت خارجی از نظر ارزشی :۸/۷میلیارد دلارتجارت خارجی از نظر وزنی : ۱۳۴۳۲هزارتنصادرات از نظر ارزشی : ۳/۸میلیارد دلار(۴۴درصد)صادرات از نظر وزنی : ۱۰۵۲۹ هزار تن (۷۸ درصد) واردات از نظر ارزشی : ۴/۸میلیارد دلار (۵۶درصد)واردات از نظر وزنی : ۲۹۰۳هزار تن (۲۲درصد )ارزش هر تن کالای صادراتی: ۳۶۷ دلار (رشد ۵درصدی نسبت به ماه قبل)ارزش هر تن کالای وارداتی : ۱۶۷۲دلار ( کاهش یک درصدی نسبت به ماه قبل)

ب) در اردیبهشت ماه سال قبل، ۹۸۱۴هزار تن کالا به ارزش ۴/۵میلیارد دلار صادر شده که با توجه به وضعیت صادرات در اردیبهشت ماه سال‌جاری شاهد کاهش ۱۶درصدی در ارزش و افزایش ۷درصدی در وزن بوده ایم .همچنین با توجه به واردات ۴/۷میلیارد دلاری به وزن ۲۷۵۱هزار تن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، میزان واردات در اردیبهشت ماه سال‌جاری از نظر وزنی ۵درصد رشد و از نظر ارزشی ،تغییری وجود نداشته است .ارزش هر تن کالای صادراتی در اردیبهشت ماه سال قبل برابر با ۴۵۹دلار بوده که با کاهش ۲۰درصدی به ۳۶۷ دلار در اردیبهشت ماه سال‌جاری رسیده است . این در حالیست که ارزش هر تن کالای وارداتی در اردیبهشت ماه سال قبل ،۱۷۴۱دلار بوده که با کاهش۴ درصدی به ۱۶۷۲ دلار در اردیبهشت ماه سال‌جاری رسیده است .همچنین نسبت ارزش صادرات به واردات در اردیبهشت ماه سال قبل ۰/۹۵ بوده که در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ۰/۷۹کاهش یافته است که به این معناست که در مقابل یک دلار واردات ، ۷۹ سنت صادرات صورت پذیرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۷درصدی را نشان می دهد.از نظر حجم وزنی و ارزشی تجارت ، تجارت خارجی ایران در اردیبهشت ماه سال قبل ،۱۲۵۶۵هزار تن کالا به ارزش ۹/۳میلیارد دلار بوده که این ارقام در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ۱۳۴۳۲هزار تن کالا به ارزش ۸/۷میلیارد دلار رسیده است .به عبارت دیگر حجم تجارت خارجی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، از نظر وزنی ، ۷درصد افزایش و از نظر ارزشی ، ۶/۵درصد کاهش را نشان می دهد . در نهایت، ذکر این نکته ضروریست که از مجموع ۹/۳میلیارد دلار حجم تجارت خارجی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، ۴۸درصد به صادرات و ۵۲درصد به واردات اختصاص داشته که این نسبتها در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در خصوص صادرات ۴۴ درصد و از نظر واردات ، ۵۶درصد بوده است . خلاصه وضعیت مقایسه ای تجارت خارجی در اردیبهشت ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل .رشد تجارت خارجی از نظر وزنی : افزایش ۷درصدی رشد تجارت خارجی از نظر ارزشی : کاهش ۶/۵درصدی رشد صادرات از نظر ارزشی: ۱۶درصد کاهشرشد صادرات از نظر وزنی : ۷ درصد افزایش رشد واردات از نظر ارزشی: صفر درصد رشد واردات از نظر وزنی : ۷درصد افزایش رشد ارزش هر تن کالای صادراتی : کاهش ۲۰درصدی( ۳۶۷ نسبت به ۴۵۹ دلار در هر تن )رشد ارزش هر تن کالای وارداتی : کاهش ۴درصدی ( ۱۶۷۲نسبت به ۱۷۴۱ دلار در هر تن )

ج) بر اساس اطلاعات موجود، حجم تجارت خارجی کشور در دو ماهه اول سالجاری ،۲۵۷۳۲هزار تن به ارزش ۱۵/۴میلیارد دلار بوده که از این مقدار ، ۲۱۰۰۰هزار تن صادرات به ارزش۷/۵میلیارد دلار و ۴۷۳۲هزار تن واردات به ارزش ۷/۹میلیارد دلار بوده است . این در حالیست که حجم تجارت در مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۲۳۸۸۹ هزار تن به ارزش ۱۷میلیارد دلار بوده که از این جهت تجارت خارجی از نظر وزنی ، ۸ درصد افزایش و از نظر ارزشی، ۹درصد کاهش را نشان می دهد .همچنین با توجه به صادرات ۸/۷میلیارد دلاری و واردات ۸/۳میلیارد دلاری در دو ماهه اول سال قبل، ارزش صادرات و واردات به ترتیب ۱۰درصد کاهش و ۵درصد افزایش را نشان می دهد . همچنین صادرات و واردات از نظر وزنی در دو ماهه اول سالجاری ،به ترتیب، ۹ و ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته اند .ارزش هر تن کالای صادراتی در دو ماهه اول سال قبل ،۴۱۴ دلار بوده که این عدد در سال‌جاری با کاهش ۱۴درصدی به ۳۵۷ دلار رسیده است ضمن آنکه ارزش هر تن کالای وارداتی از ۱۶۰۱ دلار در دو ماهه اول سال قبل با رشدی ۴درصدی به ۱۶۶۹ دلار در دو ماهه ابتدایی سال جاری افزایش یافته است .نکته مهم سهم ۴۹درصدی صادرات از ارزش تجارت خارجی در سال‌جاری است که این نسبت در سال قبل ، ۵۱درصد بوده است . لذا سهم واردات از ارزش تجارت خارجی از ۴۹درصد در سال قبل به ۵۱درصد در سال‌جاری افزایش یافته است .

نکته قابل ذکر اینکه با توجه به صادرات ۵۳میلیارد دلاری سال ۱۴۰۱و پیش بینی صادرات ۶۰میلیارد دلاری (رشد ۱۳درصدی) لازم است در هر ماه به صورت میانگین ۱۳درصد به صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزوده شود . لذا با توجه به صادرات ۴/۱میلیارد دلاری فروردین ۱۴۰۱، لازم است برنامه ریزی به گونه ای صورت پذیرد که صادرات در فروردین سال ۱۴۰۲با رشد ۱۳درصدی به ۴/۶میلیارد دلار برسد که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران ، صادرات در فروردین سال جاری برابر با ۳/۶میلیارد دلار بوده که یک میلیارد دلار از برنامه پیشبینی شده کمتر می باشد . همچنین ارزش صادرات در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ برابر با ۴/۵میلیارد دلار بوده که با افزایش ۱۳درصدی لازم است در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ۵میلیارد دلار برسد که با توجه به میزان صادرات ۳/۸میلیارد دلاری در اردیبهشت ماه سال‌جاری ۱/۲میلیارد دلار از برنامه کمتر می‌باشد .در نهایت میزان صادرات در دو ماهه اول سالجاری به میزان ۲/۲میلیارد دلار از اهداف پیشبینی شده کمتر بوده و امید است با مدیریت صحیح در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری شاهد جبران این کمبود در ماههای بعد باشیم .

۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۲
کد خبر: 43178

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha