برنامه کامل و نتایج  رقابتهای کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۲ صربستان + جدول انفرادی و تیمی

برنامه کامل رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۲ در صربستان اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اتحادیه جهانی کشتی در فاصله کمتر از ۳ ماه مانده تا آغاز رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ در صربستان، برنامه این رقابت ها را اعلام کرد.

این مسابقات از ۱۰ تا ۱۸ سپتامبر (۱۹ تا ۲۷ شهریور)  در شهر بلگراد پایتخت صربستان برگزار می شود.

ایران به لحاظ زمانی ۲ ساعت و نیم از صربستان جلوتر است.

برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است:

جمعه ۹ سپتامبر(۱۸ شهریور):

قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران

شنبه ۱۰ سپتامبر(۱۹ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

۵۵ کیلوگرم : پویا دادمرز  

۷۲ کیلوگرم : محمدرضا مختاری

۷۷ کیلوگرم : محمدعلی گرایی

۸۷ کیلوگرم : ناصرعلیزاده



نیمه نهایی اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۲ به وقت ایران

یکشنبه ۱۱ سپتامبر(۲۰ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران


۶۳ کیلوگرم : علیرضا نجاتی 

۶۷ کیلوگرم : محمدرضا گرایی

۸۲ کیلوگرم: پژمان پشتام 

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی 



مراسم افتتاحیه: ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۹ به وقت ایران

نیمه نهایی اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

فینال اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران

دوشنبه ۱۲ سپتامبر(۲۱ شهریور):
دور مقدماتی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوران ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران
 

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده 

نیمه نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

فینال اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران

سه شنبه ۱۳ سپتامبر(۲۲ شهریور):


مرحله شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران


فینال اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه

پنج شنبه ۱۵ سپتامبر(۲۴ شهریور):


دور مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۳ تا ۱۹ به وقت ایران

۷۰ کیلوگرم:امیر محمد یزدانی 
۷۹ کیلوگرم:محمد نخودی
۸۶ کیلوگرم:حسن یزدانی 
۱۲۵ کیلوگرم:امیرحسین زارع



نیمه نهایی اوزان ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

جمعه ۱۶ سپتامبر(۲۵ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوران ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی

۹۲ کیلوگرم:کامران قاسم پور



نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه

فینال اوزان ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه

شنبه ۱۷ سپتامبر(۲۶ شهریور):

دور مقدماتی اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مرحله شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۳ تا ۱۷ به وقت ایران

۶۱کیلوگرم: رضا اطری

۶۵کیلوگرم: رحمان عموزاد

۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان 



نیمه نهایی اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه تا ۲۰ و ۱۵ دقیقه به وقت ایران

فینال اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳ به وقت ایران

یکشنبه ۱۸ سپتامبر(۲۷ شهریور):

مرحله شانس مجدد اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۱۹ تا ۲۰ به وقت ایران

فینال اوزان ۶۱، ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۳


 

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان که از ۱۹ تا ۲۷ شهریور به میزبانی بلگراد پایتخت صربستان برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک(دارنده مدال‌ نقره جهان ۲۰۲۱) - دومین حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان

وزن ۶۱ کیلوگرم: رضا اطری - چهارمین حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان

وزن ۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی - دومین حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان

وزن ۷۰ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی(دارنده مدال نقره جهان) - سومین حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان

وزن ۷۴ کیلوگرم: یونس امامی(دارنده مدال برنز جهان) - چهارمین حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان

وزن ۷۹ کیلوگرم: محمد نخوی(دارنده مدال نقره جهان) - دومین حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان

وزن ۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی(دارنده ۳ مدال طلا، یک نقره و یک برنز جهان) - ششمین حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان

وزن ۹۲ کیلوگرم: کامران قاسمپور(دارنده مدال طلای جهان) - دومین حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان

وزن ۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان(دارنده مدال برنز جهان) - دومین حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع(دارنده مدال طلای جهان) - دومین حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان

۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۸
کد خبر: 29001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha