ویدیوی شاخص بورس

 • ریزش خودرویی‌های بورس در روز خروج پول حقیقی

  ریزش خودرویی‌های بورس در روز خروج پول حقیقی

  در معاملات روز دوشنبه هفتم آذر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲ هزار و ۱۴۵ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۳۴۸ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و ۴۰ واحدی در سطح ۴۰۹ هزار و ۶۸۴ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۸۲ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۶۳۶ واحد قرار گرفت.

 • جزر و مد کوتاه در بورس / خودرویی‌ها در صدر بازار

  جزر و مد کوتاه در بورس / خودرویی‌ها در صدر بازار

  در روز یکشنبه همانند روز شنبه شاخص‌ کل بورس افت کرد و شاخص هم وزن رشد کرد. نمادهای خودرویی بیشترین ارزش و حجم معاملات را داشتند. معاملات امروز بازار سهام با افت شاخص کل آغاز شد اما مطابق روال روزهای قبل دامنه نوسان شاخص‌ها کوتاه بود در پایان معاملات شاخص ۲ هزار و ۲۳ واحد پائین‌تر از روز قبل ایستاد و به سطح یک میلیون و ۴۰۶ هزار و ۱۸۶ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز در پایان معاملات امروز ۵۳۹ واحد نسبت به روز شنبه بالا آمد و در رقم ۴۰۸ هزار و ۶۴۱ واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم قرمزپوش شد و ۱۰ واحد افت کرد و به رقم ۱۸ هزار و ۵۵۴ واحد رسید.

 • ریزش شاخص کل بورس / سقوط بزرگان پالایشی

  ریزش شاخص کل بورس / سقوط بزرگان پالایشی

  در معاملات روز شنبه پنجم آذر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل هزار و ۹۷۹ واحد تنزل کرد و به رقم یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲۰۸ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۷۹۹ واحدی در سطح ۴۰۸ هزار و ۱۰۱ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۸ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۶۴ واحد قرار گرفت.

 • صعود شاخص‌های بورس / دو ترمز بازار سهام

  صعود شاخص‌های بورس / دو ترمز بازار سهام

  در معاملات روز چهارشنبه دوم آذر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲ هزار و ۵۳۳ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۸۸ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۲ هزار و ۵۳۳ واحدی در سطح ۴۰۷ هزار و ۳۰۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۵۱ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۹۳ واحد قرار گرفت.

 • تقاضای حقیقی در بورس تهران / رشد خودرویی‌ها ادامه دارد

  تقاضای حقیقی در بورس تهران / رشد خودرویی‌ها ادامه دارد

  در معاملات روز سه‌شنبه یکم آذر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۹۳۹ واحد تنزل کرد و به رقم یک میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۵۸ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و ۱۵ واحدی در سطح ۴۰۵ هزار و ۴۸۵ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۳۲ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۴۲ واحد قرار گرفت.

 • سبزپوشی شاخص‌ بورس همراه با خبر استعفای عشقی

  سبزپوشی شاخص‌ بورس همراه با خبر استعفای عشقی

  در معاملات روز دوشنبه سی آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۴ هزار و ۴۳۱ واحد صعود کرد و به رقم یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۵۵ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و ۶۸۵ واحدی در سطح ۴۰۴ هزار و ۵۴۰ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۴۱ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۱۰ واحد قرار گرفت.

 • ورود سرمایه به بورس / شاخص حمایت شد

  ورود سرمایه به بورس / شاخص حمایت شد

  در معاملات روز یکشنبه بیست و نهم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۵۵۵ واحد صعود کرد و به رقم یک میلیون و ۴۰۴ هزار و ۶۴۱ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۴ هزار و ۸۹۶ واحدی در سطح ۴۰۲ هزار و ۸۵۵ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۲۴ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۴۷۰ واحد قرار گرفت.

 • رشد خروج سرمایه از بورس / روز خوب سیمانی‌ها و دارویی‌ها

  رشد خروج سرمایه از بورس / روز خوب سیمانی‌ها و دارویی‌ها

  در معاملات روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲۰ هزار و ۴۲۰ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۱۵۲ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش ۳ هزار و ۵۰۹ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار و ۹۵۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۳۳ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۳۴۵ واحد قرار گرفت.

 • خروج سرمایه از بورس ۶ روزه شد

  خروج سرمایه از بورس ۶ روزه شد

  در معاملات روز سه‌شنبه بیست و چهارم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲ هزار و ۲۸۱ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۴۵۵ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با صعود هزار و ۳ واحدی در سطح ۳۹۹ هزار و ۸۱۹ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۲ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۴۳۱ واحد قرار گرفت.

 • اعداد تابلوی بورس تهران قرمز شدند / چهارمین روز نزول ارزش معاملات سهام

  اعداد تابلوی بورس تهران قرمز شدند / چهارمین روز نزول ارزش معاملات سهام

  در معاملات روز دوشنبه بیست و سوم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۰ هزار و ۹۶۸ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۷۱ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش ۳ هزار و ۱۰ واحدی در سطح ۳۹۸ هزار و ۸۱۵ واحدی ایستاد.همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۰۵ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۴۱۹ واحد قرار گرفت.

 • بورس در حصر قرمزپوش‌ها / شاخص تعدیل شد

  بورس در حصر قرمزپوش‌ها / شاخص تعدیل شد

  در معاملات روز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۶ هزار و ۹۳۷ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۵۷ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش ۸۰ واحدی در سطح ۴۰۱ هزار و ۸۲۶ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۷ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۲۳ واحد قرار گرفت.

 • بهبود تقاضا در بورس / خروج سرمایه کاهش یافت

  بهبود تقاضا در بورس / خروج سرمایه کاهش یافت

  در معاملات روز شنبه بیست و یکم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۷۳۹ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۹۵ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۴ هزار و ۳۳۹ واحدی در سطح ۴۰۱ هزار و ۹۰۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۱۹ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۴۱ واحد قرار گرفت.

 • دهمین صعود شاخص بورس / روز سبز پالایشی‌ها

  دهمین صعود شاخص بورس / روز سبز پالایشی‌ها

  در معاملات روز چهارشنبه هجدهم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۶ هزار و ۶۰۵ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۳۳۹ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و ۳۶۵ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار و ۵۶۶ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۷۳ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۴۲۱ واحد قرار گرفت.

 • شاخص ۴۵ هزار واحد دیگر رشد کرد

  شاخص ۴۵ هزار واحد دیگر رشد کرد

  در معاملات روز دوشنبه شانزدهم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۴۵ هزار و ۷۳ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۴۹ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۱۳ هزار و ۲۴۷ واحدی در سطح ۳۹۳ هزار و ۱۰۹ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۳۹۵ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۲۳۱ واحد قرار گرفت.

 • دومین روز سبزپوشی پیاپی بورس

  دومین روز سبزپوشی پیاپی بورس

  در معاملات روز یکشنبه پانزدهم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۶ هزار و ۳۵۱ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۶۷۶ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۵ هزار و ۷۸ واحدی در سطح ۳۷۹ هزار و ۸۶۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۲۷ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۸۳۵ واحد قرار گرفت.

 • پایان صعودی هفته / روز سبز پالایشی‌های بورس

  پایان صعودی هفته / روز سبز پالایشی‌های بورس

  در معاملات روز چهارشنبه یازدهم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۳ هزار و ۸۴ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۴۰ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۶۸۹ واحدی در سطح ۳۶۵ هزار و ۷۵۰ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱.۷ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۳۸۶ واحد قرار گرفت.

 • پوکر بازی در بازار بورس تهران

  پوکر بازی در بازار بورس تهران

  در معاملات روز سه‌شنبه دهم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۰ هزار و ۶۲۸ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۲۸۰ هزار و ۴۶۱ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۴ هزار و ۲۴۳ واحدی در سطح ۳۶۵ هزار و ۶۰ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۵۱ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۳۸۴ واحد قرار گرفت.

 • آیا سبزپوشی بازار بورس ادامه می‌یابد؟

  آیا سبزپوشی بازار بورس ادامه می‌یابد؟

  در معاملات روز دوشنبه نهم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۵ هزار و ۳۶۸ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۳۳ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۴ هزار و ۵۷۴ واحدی در سطح ۳۶۰ هزار و ۸۱۶ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۸۳ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۳۳۳ واحد قرار گرفت.

 • ثبت بیشترین خروج سهامداران در ۵ ماه اخیر

  ثبت بیشترین خروج سهامداران در ۵ ماه اخیر

  در معاملات روز شنبه هفتم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۳ هزار و ۵۶۴ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۳۲ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با افت ۳ هزار و ۲۱۶ واحدی در سطح ۳۵۸ هزار و ۱۴۳ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۶۹ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۱۴۰ واحد قرار گرفت.

 • مرگ مرزی در بورس اوراق بهادار تهران

  مرگ مرزی در بورس اوراق بهادار تهران

  در معاملات روز چهارشنبه چهارم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲۶ هزار و ۲۱ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۳۸ واحد رسید. بدین ترتیب از نیمه کانال ۱.۲ میلیونی نیز پائین آمد. شاخص هم وزن بورس با افت ۸ هزار و ۳۱۰ واحدی در سطح ۳۶۱ هزار و ۳۵۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۷۷ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۲۱۰ واحد قرار گرفت.

 • شاخص ۱۰هزار واحد دیگر افتاد

  شاخص ۱۰هزار واحد دیگر افتاد

  در معاملات روز سه‌شنبه سوم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۰ هزار و ۶۷۸ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۲۶۷ هزار و ۵۹ واحد رسید. شاخص هم وزن بورسبا افت ۳ هزار و ۵۷۱ واحدی در سطح ۳۶۹ هزار و ۶۶۶ واحدی ایستاد.همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۶۳ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۴۸۸ واحد قرار گرفت.

 • ثبت بزرگترین ریزش شاخص بورس در یک ماه اخیر

  ثبت بزرگترین ریزش شاخص بورس در یک ماه اخیر

  در معاملات روز دوشنبه دوم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۹ هزار و ۶۴ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۳۳ واحد رسید. سقوط ۱۹ هزار واحدی، بزرگترین ریزش شاخص در یک ماه اخیر است. شاخص هم وزن بورسبا افت ۴ هزار و ۴۵۸ واحدی در سطح ۳۷۳ هزار و ۲۳۷ واحدی ایستاد.همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۳۱ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۶۵۱ واحد قرار گرفت.

 • مرور بازار بورس طی ۲۴ ساعت گذشته

  مرور بازار بورس طی ۲۴ ساعت گذشته

  شاخص در یک قدمی شکست سطح روانی ۱ میلیون ۳۰۰ هزار واحدی است و RSI همچنان هیجان فروش را مخابره می‌کند . خودرو روی صفر تابلو است، خزامیا به صف خرید نشست، صنعت آهن و فولاد با اعداد منفی در تابلوی قیمتی در حال ذوب‌شدن هستند. عرضه ۲۰۰ خودرو لاماری در بورس کالای ایران صورت گرفت. ترافیک صورت‌های مالی در سامانه کدال به همراه توضیحات شرکت‌ها در خصوص تغییرات میزان سودآوری در جریان است. در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت قرار است بسته حمایتی مصوبه سال پیش برای بازار سرمایه برای سال آینده نیز در دستور کار باشد.

 • نیمه اول نفت مثبت ، نیمه دوم خودرو منفی!

  نیمه اول نفت مثبت ، نیمه دوم خودرو منفی!

  شاخص بورس تهران روز گذشته نیز با افت همراه شد. بازار که در نیمه اول با فرآورده های نفتی خوب شروع کرد با خودرویی‌ها بد به انتها رسید.

 • در سایه نمادهای سنگین، شاخص بورس مثبت نماند

  در سایه نمادهای سنگین، شاخص بورس مثبت نماند

  در معاملات روز شنبه ۳۰ مهر ماه، شاخص کل بورس تهران نسبت به روز معاملاتی قبل هزار و ۲۱۹ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۹۴۶ واحد رسید. شاخص کل هم وزن بورس بر خلاف شاخص کل با رشد ۴۰۰ واحدی در تراز ۳۷۸ هزار و ۹۹۴ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با رشد تراز ۱.۳۳ واحدی در سطح ۱۷ هزار و ۸۵۴ واحد قرار گرفت.

 • صعود کم رمق بورس / رکورد ۱۳ روزه در بازار سهام

  صعود کم رمق بورس / رکورد ۱۳ روزه در بازار سهام

  در معاملات روز سه‌شنبه بیست و ششم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل هزار و ۴۵۲ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۶۲ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با رشد هزار و ۷۲۱ واحدی در سطح ۳۷۷ هزار و ۹۴۳ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۵۳ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۸۵۲ واحد قرار گرفت.

 • شاخص کل بورس تهران سبز نشد

  شاخص کل بورس تهران سبز نشد

  در معاملات روز دوشنبه بیست و پنجم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۹۸ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۹۱ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با افت ۳۳۵ واحدی در سطح ۳۷۶ هزار و ۲۰۵ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۴۰ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۷۹۸ واحد قرار گرفت.

 • خروج سهامداران بورس از سهم‌های پالایشی

  خروج سهامداران بورس از سهم‌های پالایشی

  در معاملات روز شنبه بیست و سوم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل هزار و ۸۹۵ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۸۹۴ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با افت ۶۹۸ واحدی در سطح ۳۷۹ هزار و ۵۷۱واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۴ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۹۵۶ واحد قرار گرفت.

 • صعود ۶ هزار واحدی شاخص کل در آخرین روز کاری هفته

  صعود ۶ هزار واحدی شاخص کل در آخرین روز کاری هفته

  در معاملات روز چهارشنبه بیستم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۶ هزار و ۲۰۵ واحد صعود کرد و به رقم یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۷۸۹ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با رشد هزار و ۳۹۱ واحدی در سطح ۳۸۰ هزار و ۲۷۰ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۵۵ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۹۷۱ واحد قرار گرفت.

 • صعود بورس با حمایت حقیقی / ورود پول به بزرگان بازار

  صعود بورس با حمایت حقیقی / ورود پول به بزرگان بازار

  در معاملات روز سه‌شنبه ۱۹ مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت از ابتدا روند صعودی پیدا کرد و در پایان معاملات شاخص کل در سطح یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۵۸۲ واحد قرار گرفت که نسبت به روز دوشنبه ۹ هزار و ۶۶۲ واحد رشد کرد. شاخص هم‌وزن نیز امروز با رشد ۳ هزار و ۲۰۵ واحدی نسبت به روز کاری گذشته در رقم ۳۷۸ هزار و ۹۰۰ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس با ۱۴۲ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۹۱۵ واحد رسید.