شاخص کل

 • وزن قرمزهای بازار بورس بیشتر شد

  وزن قرمزهای بازار بورس بیشتر شد

  در معاملات روز دوشنبه چهاردهم آذر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۴ هزار و ۲۳۵ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۶۰۳ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۴۸۴ واحدی در سطح ۴۱۴ هزار و ۵۷۴ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۵ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۶۴۰ واحد قرار گرفت.

 • ریزش شاخص کل بورس / سقوط بزرگان پالایشی

  ریزش شاخص کل بورس / سقوط بزرگان پالایشی

  در معاملات روز شنبه پنجم آذر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل هزار و ۹۷۹ واحد تنزل کرد و به رقم یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲۰۸ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۷۹۹ واحدی در سطح ۴۰۸ هزار و ۱۰۱ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۸ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۶۴ واحد قرار گرفت.

 • صعود شاخص‌های بورس / دو ترمز بازار سهام

  صعود شاخص‌های بورس / دو ترمز بازار سهام

  در معاملات روز چهارشنبه دوم آذر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲ هزار و ۵۳۳ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۸۸ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۲ هزار و ۵۳۳ واحدی در سطح ۴۰۷ هزار و ۳۰۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۵۱ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۹۳ واحد قرار گرفت.

 • سبزپوشی شاخص‌ بورس همراه با خبر استعفای عشقی

  سبزپوشی شاخص‌ بورس همراه با خبر استعفای عشقی

  در معاملات روز دوشنبه سی آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۴ هزار و ۴۳۱ واحد صعود کرد و به رقم یک میلیون و ۴۰۹ هزار و ۵۵ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و ۶۸۵ واحدی در سطح ۴۰۴ هزار و ۵۴۰ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۴۱ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۱۰ واحد قرار گرفت.

 • رشد خروج سرمایه از بورس / روز خوب سیمانی‌ها و دارویی‌ها

  رشد خروج سرمایه از بورس / روز خوب سیمانی‌ها و دارویی‌ها

  در معاملات روز شنبه بیست و هشتم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲۰ هزار و ۴۲۰ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۱۵۲ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش ۳ هزار و ۵۰۹ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار و ۹۵۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۳۳ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۳۴۵ واحد قرار گرفت.

 • اعداد تابلوی بورس تهران قرمز شدند / چهارمین روز نزول ارزش معاملات سهام

  اعداد تابلوی بورس تهران قرمز شدند / چهارمین روز نزول ارزش معاملات سهام

  در معاملات روز دوشنبه بیست و سوم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۰ هزار و ۹۶۸ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۷۱ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش ۳ هزار و ۱۰ واحدی در سطح ۳۹۸ هزار و ۸۱۵ واحدی ایستاد.همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۰۵ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۴۱۹ واحد قرار گرفت.

 • بورس در حصر قرمزپوش‌ها / شاخص تعدیل شد

  بورس در حصر قرمزپوش‌ها / شاخص تعدیل شد

  در معاملات روز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۶ هزار و ۹۳۷ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۵۷ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش ۸۰ واحدی در سطح ۴۰۱ هزار و ۸۲۶ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۷ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۲۳ واحد قرار گرفت.

 • بهبود تقاضا در بورس / خروج سرمایه کاهش یافت

  بهبود تقاضا در بورس / خروج سرمایه کاهش یافت

  در معاملات روز شنبه بیست و یکم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۷۳۹ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۹۵ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۴ هزار و ۳۳۹ واحدی در سطح ۴۰۱ هزار و ۹۰۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۱۹ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۵۴۱ واحد قرار گرفت.

 • دومین روز سبزپوشی پیاپی بورس

  دومین روز سبزپوشی پیاپی بورس

  در معاملات روز یکشنبه پانزدهم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۶ هزار و ۳۵۱ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۶۷۶ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۵ هزار و ۷۸ واحدی در سطح ۳۷۹ هزار و ۸۶۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۲۷ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۸۳۵ واحد قرار گرفت.

 • پوکر بازی در بازار بورس تهران

  پوکر بازی در بازار بورس تهران

  در معاملات روز سه‌شنبه دهم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۰ هزار و ۶۲۸ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۲۸۰ هزار و ۴۶۱ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۴ هزار و ۲۴۳ واحدی در سطح ۳۶۵ هزار و ۶۰ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۵۱ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۳۸۴ واحد قرار گرفت.

 • آیا سبزپوشی بازار بورس ادامه می‌یابد؟

  آیا سبزپوشی بازار بورس ادامه می‌یابد؟

  در معاملات روز دوشنبه نهم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۵ هزار و ۳۶۸ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۳۳ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۴ هزار و ۵۷۴ واحدی در سطح ۳۶۰ هزار و ۸۱۶ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۸۳ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۳۳۳ واحد قرار گرفت.

 • ثبت بیشترین خروج سهامداران در ۵ ماه اخیر

  ثبت بیشترین خروج سهامداران در ۵ ماه اخیر

  در معاملات روز شنبه هفتم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۳ هزار و ۵۶۴ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۳۲ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با افت ۳ هزار و ۲۱۶ واحدی در سطح ۳۵۸ هزار و ۱۴۳ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۶۹ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۱۴۰ واحد قرار گرفت.

 • مرگ مرزی در بورس اوراق بهادار تهران

  مرگ مرزی در بورس اوراق بهادار تهران

  در معاملات روز چهارشنبه چهارم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲۶ هزار و ۲۱ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۳۸ واحد رسید. بدین ترتیب از نیمه کانال ۱.۲ میلیونی نیز پائین آمد. شاخص هم وزن بورس با افت ۸ هزار و ۳۱۰ واحدی در سطح ۳۶۱ هزار و ۳۵۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۷۷ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۲۱۰ واحد قرار گرفت.

 • شاخص ۱۰هزار واحد دیگر افتاد

  شاخص ۱۰هزار واحد دیگر افتاد

  در معاملات روز سه‌شنبه سوم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۰ هزار و ۶۷۸ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۲۶۷ هزار و ۵۹ واحد رسید. شاخص هم وزن بورسبا افت ۳ هزار و ۵۷۱ واحدی در سطح ۳۶۹ هزار و ۶۶۶ واحدی ایستاد.همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۶۳ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۴۸۸ واحد قرار گرفت.

 • ثبت بزرگترین ریزش شاخص بورس در یک ماه اخیر

  ثبت بزرگترین ریزش شاخص بورس در یک ماه اخیر

  در معاملات روز دوشنبه دوم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۹ هزار و ۶۴ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۳۳ واحد رسید. سقوط ۱۹ هزار واحدی، بزرگترین ریزش شاخص در یک ماه اخیر است. شاخص هم وزن بورسبا افت ۴ هزار و ۴۵۸ واحدی در سطح ۳۷۳ هزار و ۲۳۷ واحدی ایستاد.همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۳۱ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۶۵۱ واحد قرار گرفت.

 • مرور بازار بورس طی ۲۴ ساعت گذشته

  مرور بازار بورس طی ۲۴ ساعت گذشته

  شاخص در یک قدمی شکست سطح روانی ۱ میلیون ۳۰۰ هزار واحدی است و RSI همچنان هیجان فروش را مخابره می‌کند . خودرو روی صفر تابلو است، خزامیا به صف خرید نشست، صنعت آهن و فولاد با اعداد منفی در تابلوی قیمتی در حال ذوب‌شدن هستند. عرضه ۲۰۰ خودرو لاماری در بورس کالای ایران صورت گرفت. ترافیک صورت‌های مالی در سامانه کدال به همراه توضیحات شرکت‌ها در خصوص تغییرات میزان سودآوری در جریان است. در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت قرار است بسته حمایتی مصوبه سال پیش برای بازار سرمایه برای سال آینده نیز در دستور کار باشد.

 • در سایه نمادهای سنگین، شاخص بورس مثبت نماند

  در سایه نمادهای سنگین، شاخص بورس مثبت نماند

  در معاملات روز شنبه ۳۰ مهر ماه، شاخص کل بورس تهران نسبت به روز معاملاتی قبل هزار و ۲۱۹ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۹۴۶ واحد رسید. شاخص کل هم وزن بورس بر خلاف شاخص کل با رشد ۴۰۰ واحدی در تراز ۳۷۸ هزار و ۹۹۴ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با رشد تراز ۱.۳۳ واحدی در سطح ۱۷ هزار و ۸۵۴ واحد قرار گرفت.

 • صعود کم رمق بورس / رکورد ۱۳ روزه در بازار سهام

  صعود کم رمق بورس / رکورد ۱۳ روزه در بازار سهام

  در معاملات روز سه‌شنبه بیست و ششم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل هزار و ۴۵۲ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۶۲ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با رشد هزار و ۷۲۱ واحدی در سطح ۳۷۷ هزار و ۹۴۳ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۵۳ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۸۵۲ واحد قرار گرفت.

 • صعود بورس با حمایت حقیقی / ورود پول به بزرگان بازار

  صعود بورس با حمایت حقیقی / ورود پول به بزرگان بازار

  در معاملات روز سه‌شنبه ۱۹ مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت از ابتدا روند صعودی پیدا کرد و در پایان معاملات شاخص کل در سطح یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۵۸۲ واحد قرار گرفت که نسبت به روز دوشنبه ۹ هزار و ۶۶۲ واحد رشد کرد. شاخص هم‌وزن نیز امروز با رشد ۳ هزار و ۲۰۵ واحدی نسبت به روز کاری گذشته در رقم ۳۷۸ هزار و ۹۰۰ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس با ۱۴۲ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۹۱۵ واحد رسید.

 • با توقف کاهش بورس، شاخص حمایت شد

  با توقف کاهش بورس، شاخص حمایت شد

  در معاملات روز شنبه شانزدهم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲ هزار و ۸۶۸ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۱۶ هزار و ۷۲۰ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با صعود هزار و ۲۹۸ واحدی در سطح ۳۸۱ هزار و ۶۴۸ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۴۲ واحد بالا آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۹۶۲ واحد قرار گرفت.

 • سومین خروج بزرگ سهامداران در سه روز متوالی

  سومین خروج بزرگ سهامداران در سه روز متوالی

  در معاملات روز دوشنبه یازدهم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۳ هزار و ۳۱۱ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۱۸ هزار و ۷۱۳ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با ریزش ۹۹۸ واحدی در سطح ۳۸۱ هزار و ۱۱۳ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۵۸ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۶۵ واحد قرار گرفت.

 • شاخص بورس صعود را ادامه داد

  شاخص بورس صعود را ادامه داد

  در معاملات روز چهارشنبه ششم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۲ هزار و ۱۱۶ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۶۴ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با افزایش ۴ هزار و ۴۶۶ واحدی در سطح ۳۹۲ هزار و ۴۹۸ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۷۸ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۳۶۲ واحد قرار گرفت.

 • بورس روحیه گرفت / حقوقی‌ها بازار را سبز کردند

  بورس روحیه گرفت / حقوقی‌ها بازار را سبز کردند

  امروز در بازار سرمایه بیش از ۴ میلیارد و ۳۱۹ میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ ارزشی بالغ بر ۲هزار و ۳۹۰میلیارد تومان در بیش از ۲۳۷هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۶هزار و ۲۶۲واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۳۴هزار و ۴۴۸واحد قرار گرفت. در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۴میلیارد و ۴۰۰میلیون ورقه به‌ارزش ۱۳۵هزار و ۷۸۷میلیارد تومان در ۱۳۹هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۳۷واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۸هزار و ۱۸۳واحد قرار گرفت.

 • ریزش بورس و کاهش معاملات بازار سهام

  ریزش بورس و کاهش معاملات بازار سهام

  در معاملات روز چهارشنبه سی اُم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۸۳۰ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۲۲۹ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با کاهش ۲ هزار و ۲۳۲ واحدی در سطح ۳۹۵ هزار و ۶۷۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۹۹ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۳۹۶ واحد قرار گرفت.

 • شاخص بورس یک مرز مهم را از دست داد

  شاخص بورس یک مرز مهم را از دست داد

  در معاملات روز سه‌شنبه بیست و نُهم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۶ هزار و ۷۶۰ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۶۰ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با کاهش ۲ هزار و ۳۰۲ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار و ۹۰۹ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۸۰ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۴۹۶ واحد قرار گرفت.

 • بحران بورس ادامه دارد

  بحران بورس ادامه دارد

  در معاملات روز یکشنبه بیست و هفتم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۱۸۳ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۹۱۵ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با کاهش ۲ هزار و ۹۸۱ واحدی در سطح ۴۰۱ هزار و ۹۰۸ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۰۲ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۶۳۰ واحد قرار گرفت.

 • بورس با رکود معاملاتی به استقبال تعطیلات رفت

  بورس با رکود معاملاتی به استقبال تعطیلات رفت

  در معاملات روز چهارشنبه بیست و سوم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۴ هزار و ۴۷ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۹ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با کاهش ۳۶۹ واحدی در سطح ۴۰۴ هزار و ۸۸۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۳۶ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۷۳۲ واحد قرار گرفت.

 • بالاخره ورق بورس برگشت

  بالاخره ورق بورس برگشت

  در معاملات روز سه‌شنبه بیست و دوم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۴ هزار و ۱۵۵ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۱۲۶ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با افزایش ۲ هزار و ۷۷۴ واحدی در سطح ۴۰۵ هزار و ۲۵۷ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۰ واحد بالا آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۷۶۵ واحد قرار گرفت.

 • غلبه قرمزها در بورس تهران

  غلبه قرمزها در بورس تهران

  در معاملات روز دوشنبه بیست و یکم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل هزار و ۷۹۵ واحد افت کند و به رقم یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۳۷ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با افت ۵۴۲ واحدی در سطح ۴۰۲ هزار و ۴۸۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۶۷ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۷۵۵ واحد قرار گرفت.

 • بازگشت شاخص پس از ۶ ماه/مرز مهم از دست رفت

  بازگشت شاخص پس از ۶ ماه/مرز مهم از دست رفت

  در معاملات روز شنبه نوردهم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۱۵ هزار و ۴۲۴ واحد افت کند و به رقم یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۳۲ واحد رسید. بدین ترتیب پس از ۶ ماه به کانال ۱.۳ میلیونی بازگشت. شاخص هم وزن بورس با افت ۴ هزار و ۷۵۶ واحدی در سطح ۴۰۵ هزار و ۵۶۹ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۱۳۷ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۹۸۱ واحد قرار گرفت.