انجمن صنفی مرغداران گوشتی

  • مرغها روی دست مرغداران ماند!

    مرغها روی دست مرغداران ماند!

    ​​​​​​​ دبیرکانون مرغداران گوشتی گفت: با مازاد تولید مرغ گرم مواجهیم و این در حالیست که مرغ منجمد هم به بازار تزریق شده است؛ به همین جهت بازار دیگر کشش جذب مرغ‌های تولید شده را ندارد و مرغ‌ها بر روی دست مرغداران مانده است.