زلزله در جدول لیگ برتر | امتیازهای پرسپولیس و سپاهان برگشت + جدول

کمیته استیناف رأی خود را در خصوص پرونده پرسپولیس و سپاهان صادر کرد و یک امتیاز کسر شده را به سرخپوشان و ۴ امتیاز سپاهان را برگرداند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، رأی کمیته استیاف به شرح زیر است:

به توجه به محتویات پرونده باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان و کادر فنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ در مورد بازیکن گئورگی گولسیانی طی دادنامه شماره ۱۱۵۸ مورخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محکوم به کسر یک امتیاز از تیم فوتبال بزرگسالان حاضر در فصل جاری لیگ برتر و پرداخت یکصد میلیارد ریال جریمه نقدی و اصلاح بخش مغایر قرارداد فی مابین با دستورالعمل گردیده است.

رسمی | زلزله در جدول لیگ برتر | امتیازهای پرسپولیس و سپاهان برگشت + جدول

با ملاحظه محتویات پرونده و مدارک ابرازی اولاً رعایت دستورالعمل به عنوان مقررات آمره جز تکالیف اطراف قرارداد است و عدم رعایت آن دارای جنبه عمومی است و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی و به صرف گزارش متولیان امر (سازمان لیگ کشور و کارگروه مربوط ) قابلیت تعقیب توسط رکن قضایی را دارد.

ثانیاً طبق قسمت اخیر بند ۸ دستورالعمل، باشگاه‌ها مجاز به ضمانت یا تقبل پرداخت مالیات مودی طرف قرارداد را ندارند در حالی که در تبصره ۴ ماده ۷ قرارداد منعقده بین باشگاه و بازیکن، پرداخت مالیات بازیکن بر عهده باشگاه قرار گرفته است که هرچند طرفین در راستای عمل به بخش الزام به اصلاح قرارداد منعکس در رأی کمیته انضباطی فدراسیون، طی الحاقیه‌ای تکلیف به پرداخت مالیات به عهده بازیکن گذاشته شده است اما این امر موجب زوال آثار ناشی از ارتکاب تخلف نیست و طرفین ملزم به رعایت دستورالعمل بوده‌اند از طرف دیگر باشگاه در لایحه دفاعیه خود چنین استدلال کرده است که قسمت اول و دوم بند ۸ دستور العمل با به کارگیری کلمه به "علاوه" به یکدیگر معطوف شده‌اند و چون قسمت اول بند ۸ ناظر بر اتباع داخلی است پس مفهوم مخالف قسمت دوم بند ۸ این است که ممنوعیت مذکور از حیث مجاز نبودن باشگاه‌ها در پرداخت مالیات مودی مربوط به اتباع خارجی نیست در حالی که نمی‌توان چنین برداشتی از مفاد بند ۸ دستورالعمل نمود چرا که مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم مشمولان پرداخت مالیات، اعم از ایرانی و خارجی مکلف به تبعیت از قوانین داخلی هستند و ضمن اینکه الحاقیه بعدی تنظیمی منظم به قرارداد اولیه باشگاه و بازیکن دلالت بر پذیرش ضرورت پرداخت مالیات توسط شخص مودی را دارد.

ثالثاً طبق بند ۱۰ دستورالعمل پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد تحت عنوان خدمات رفاهی ممنوع است که بر این اساس در گزارش اعلامی چنین آمده است که: تهیه مسکن و ایاب و ذهاب بازیکن مستند به بندهای ۳ و ۱۱ ماده ۴ قرارداد بر عهده باشگاه قرار داد شده است که با توجه به مفاد بند ۱۰ دستورالعمل در صورتی که وجوه مذکور در قرارداد درج شود دارای منع قانونی نیست رابعاٌ عدم رعایت بند ۱۱ دستورالعمل از جهت کسر ۵/۲ درصد حق عضویت از موارد لازم و ضروری تصریح در قراردادها نیست و جز تکالیف قانونی هر یک از طرفین است و در صورتی می‌تواند تخلف تلقی شود که استنکاف از پرداخت با دلیل احراز و ثابت شود علی هذا با توجه به مراتب مذکور و دفاعیات به عمل آمده ،تجدید نظرخواهی باشگاه پرسپولیس تهران نسبت به دادنامه اصداری در خصوص بندهای ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل وارد تشخیص و نسبت به بند ۸ دستورالعمل غیر ثابت تشخیص می‌گردد ولیکن از آنجایی که در مورد کسر امتیاز از باب عدم رعایت دستورالعمل مذکور نصی در مقررات انضباطی وجود ندارد و اساسا طبق اصول حاکم بر فوتبال نتایج باید در زمین بازی رقم بخورد و امتیازات مکتسبه از مسابقات رسمی ثابت و پایدار است لذا مستند به ماده ۱۰۶ از مقررات انضباطی و دستورالعمل صدرالاشاره ضمن نقض دادنامه معترض عنه در بخش کسر امتیاز، نسبت به سایر بخش‌ها عیناً تایید و اعلام می‌شود رأی صادره قطعی است.

رأی باشگاه سپاهان:

به توجه محتویات پرونده باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان به لحاظ عدم رعایت مفاد دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان و کادر فنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل-۱۴۰۳ ۱۴۰۲ طی دادنامه شماره ۱۱۰۱ مورخ ۲۱/۶/ ۱۴۰۲ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم به کسر ۴ امتیاز در فصل جاری مسابقات و پرداخت چهار صد میلیارد ریال جریمه نقدی و نیز اصلاح قراردادهای شش نفر از بازیکنان مطابق با مفاد دستورالعمل صادره شده است بدین شرح که ۱- طبق بند ۸ دستورالعمل ، درج مبالغ ارزی در قراردادهای اتباع داخلی مطلقاٌ ممنوع است ولیکن باشگاه به شرح تبصره ذیل بند الف ماده ۳ قرارداد آقایان پیام نیازمند و رضا شکاری خود را متعهد نموده است که چنانچه تغییرات نرخ ارز بر مبنای دلار از زمان انعقاد قرارداد بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد نسبت به افزایش رقم دستمزد نامبردگان اقدام نماید ۲- طبق قسمت اخیر بند ۸ دستورالعمل ، باشگاه‌ها مجاز به ضمانت یا بر عهده گرفتن مالیات بازیکنان یا کادر فنی یا سایر عوامل نمی باشند که حسب گزارش منعکس در پرونده باشگاه ، به شرح بند ۲ ماده ۴ قرارداد بازیکنان : پیام نیازمند ،رضا شکاری ، رضا اسدی ، هادی محمدی ، کاوه رضایی ، احسان پهلوان چنین مرقوم داشته است : در صورتی که بازیکن نتواند اظهارنامه مالیاتی و مفاصا حساب بیمه ارائه نماید باشگاه نسبت به کسر مبلغ آن از قرارداد اقدام می‌نماید. علی ایحال با نگرش در مفاد بند ۸ و مفاد قراردادهای مذکور ، آنچه که مراد مقنن بوده است پرداخت مالیات از سوی باشگاه می‌باشد در حالی که در موارد اعلامی، باشگاه از حیث رعایت مقررات مالیاتی ، ضمانت اجرای پرداخت مالیات توسط اشخاص را با وصف کسر از قرارداد اعمال نموده است که به هیچ وجه دلالتی بر تقبل پرداخت مالیات مودی ندارد. ۳- مطابق با بند ۲۷ دستورالعمل ، باشگاه این حق را دارد که قراردادها را با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد تمدید نماید در حالیکه در قراردادهای آقایان : پیام نیازمند ،رضا اسدی ، هادی محمدی ،رضا شکاری کاوه رضایی افزایش دستمزدها بیش از ۲۵ درصد می باشد. ۴- طبق بند ۲۹ دستورالعمل پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان هزینه کارگزاری توسط باشگاهها به

کارگزاران از هر حیث ممنوع است ولیکن ملاحظه می‌شود طبق بند ۴ ماده ۳ قرارداد آقایان کاوه رضایی ، هادی محمدی ، رضا شکاری ، احسان پهلوان باشگاه تعهد به پرداخت حق کارگزار نموده است. ۵- طبق بند ۲۸ دستورالعمل ، در قراردادها باید این حق برای بازیکن وجود داشته باشد که در صورت سقوط تیم به دسته پایین‌تر ، با پرداخت ۵۰ درصد از اصل قرارداد همان فصل از باشگاه جدا شود ملاحظه می‌شود در بند ۱۸ ماده ۸ قرارداد آقایان احسان پهلوان، هادی محمدی، پیام نیازمند و در بند ۱۹ ماده ۸ قرارداد آقایان کاوه رضایی، رضا شکاری، رضا اسدی این بند از دستورالعمل رعایت شده است.

علیهذا با توجه به مراتب مذکور در خصوص تجدید نظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان نسبت به دادنامه صدرالاشاره‌ نظر به ملاحظه محتویات پرونده و دفاعیات تجدیدنظرخواه ، صرفنظر از اینکه عدم رعایت مقررات دستورالعمل به عنوان مقررات آمره و حاکم بر قراردادهای منعقده، جنبه عمومی دارد و ضرورتی بر طرح شکایت از سوی سایر باشگاهها وجود ندارد و صرف گزارش متولیان امر (سازمان لیگ برتر و کارگروه منصوب ) کافی در تعقیب مرتکب است. از آنجایی که در خصوص تخلفات مذکور نص مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال دلالتی بر اعمال تنبیه کسر امتیاز در مورد تخلفات ناشی از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده ندارد و اساساً طبق اصول حاکم بر فوتبال نتایج در جایی که فاقد نص مقررات برای کسر امتیاز است باید در زمین بازی رقم بخورد و امتیازات مکتسبه از مسابقات رسمی ثابت و پایدار است و نیز با التفات بر اینکه رعایت دستورالعمل جز تکالیف و وظایف هر دو طرف قرارداد است و علی القاعده شایسته بود بازیکنان نیز به جهت عدم رعایت دستورالعمل مشمول تعقیب و تحقیق قرار گرفته و با تنبیهات مقرر مواجه می‌شدند و نیز اعمال اصلاح قراردادها در نصوصی که مغایر با دستورالعمل است بر عهده طرفین قرارداد است وانگهی pirnciple of integrity ثبات نتایج و حفظ نتایج به دست آمده و احترام به آن ضروری است لذا مستنداً به ماده ۱۰۶ از مقررات انضباطی و مفاد دستورالعمل صادره با توجه به احراز تخلفات باشگاه نسبت به بندهای اول ، سوم و چهارم این دادنامه تجدید نظرخواهی غیر وارد تشخیص و نسبت به بندهای دوم و پنجم وارد و ثابت تشخیص ضمن نقض حکم تجدید نظرخواسته در بخش کسر چهار امتیاز از تجدید نظرخواه، بخش دیگر رأی تجدیدنظر خواسته متضمن محکومیت تجدید نظرخواه به جریمه نقدی و اصلاح قراردادها عیناً تایید و استوار اعلام می‌شود این رأی قطعی است.

۵ دی ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۰
کد خبر: 50531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha