با بیشترین اختلال در اینترنت، ماراتن نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۲ با رقابت ۴۸۰ هزار نفر آغاز شد

ماراتن نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ صبح امروز ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ با رقابت ۴۸۰ هزار و ۴۰۲ داوطلب در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در ۴۱۷ شهرستان و بخش مختلف کشور و یک هزار و ۹۵۵ حوزه فرعی با برگزاری آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و گروه آزمایشی علوم انسانی از صبح امروز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ آغاز شده است.

ماراتن نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ با برگزاری آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ و آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی: بعدازظهر پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ ادامه می‌یابد.

در نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۶۸۷ هزار و ۴۲۰ نفر معادل ۶۱ درصد زن و تعداد ۴۳۲ هزار و ۱۶ نفر معادل ۳۹ درصد مرد هستند.

در آزمون اختصاصی گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و علوم انسانی در مجموع ۴۸۰ هزار و ۴۰۲ نفر به رقابت می‌پردازند.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

تعداد شرکت کنندگان در گروه آزمایشی علوم ریاضی فنی ۱۳۶ هزار و ۸۵۱ نفر است. از این تعداد ۴۸ هزار و ۲۹۵ داوطلب (۳۵ درصد) زن و تعداد ۸۸ هزار و ۵۵۶ داوطلب (۶۵ درصد) مرد هستند. آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی شامل دو دفترچه با عنوان دفترچه‌های شماره ۱ و ۲ است. این دفترچه‌ها همراه با پاسخنامه‌های شماره ۱ و ۲ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلبان خواهد شد.

عنوان سوالات دفترچه آزمون اختصاصی (دفترچه شماره ۱ و ۲) گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد سوالات و مدت پاسخگویی به آنها به شرح جدول زیر است.

جدول عنوان دروس، تعداد سوالات اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (دفترچه شماره ۱ و ۲) و مدت زمان پاسخگویی به آنها

شماره دفترچه و پاسخنامه ماده امتحانی تعداد سوال مدت زمان پاسخگویی زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱ ریاضیات ۴۰ ۷۰ دقیقه ۷۰ دقیقه
شماره ۲ فیزیک ۳۵ ۴۵ دقیقه ۷۵ دقیقه
شیمی ۳۰ ۳۰ دقیقه

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

تعداد شرکت کنندگان در گروه آزمایشی علوم انسانی ۳۴۳ هزار و ۵۵۱ نفر است. از این تعداد ۲۱۴ هزار و ۴۱۶ داوطلب (۶۲ درصد) زن و تعداد ۱۲۹ هزار و ۱۳۵ داوطلب (۳۸ درصد) مرد هستند. آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی شامل دو دفترچه با عنوان دفترچه‌های شماره ۱ و ۲ است. این دفترچه‌ها همراه با پاسخنامه‌های شماره ۱ و ۲ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلبان خواهد شد.

عنوان سوالات دفترچه‌های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (دفترچه‌های شماره ۱ و ۲) تعداد سوالات و مدت پاسخگویی به آنها به شرح جدول زیر است.

جدول عنوان دروس، تعداد سوالات اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (دفترچه شماره ۱ و ۲) و مدت زمان پاسخگویی به آنها

شماره دفترچه و پاسخنامه ماده امتحانی تعداد سوال مدت زمان پاسخگویی زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱ ریاضی ۲۰ ۳۰ دقیقه ۸۵ دقیقه
زبان و ادبیات فارسی ۳۰ ۳۰ دقیقه
علوم اجتماعی ۱۵ ۲۵ دقیقه
روانشناسی ۱۵
شماره ۲ زبان عربی ۲۰ ۲۰ دقیقه ۷۵ دقیقه
تاریخ ۱۳ ۲۰ دقیقه
جغرافیا ۱۲
فلسفه و منطق ۲۰ ۳۰ دقیقه
اقتصاد ۱۵ ۱۵ دقیقه
شماره ۲ ویژه دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی زبان عربی** ۲۰ ۲۰ دقیقه ۷۵ دقیقه
تاریخ ** ۱۳ ۲۰ دقیقه
جغرافیا ۱۲
فلسفه و منطق ۲۰ ۲۰ دقیقه
اقتصاد ۱۵ ۱۵ دقیقه

* برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی «زبان عربی تخصصی» کتابهای «عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته شده است.

در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید در تقاضانامه ثبت نام انتخاب می‌کردند که به یکی از دفترچه سوالات اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می‌دهند یا به دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی که «منابع دو درس زبان عربی تخصصی و تاریخ»، کتابهای دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

لذا نوع دفترچه‌های سوالات اختصاصی برای این دسته از داوطلبان در گروه آزمایشی علوم انسانی براساس درخواست خودشان درنظر گرفته شده و در جلسه آزمون به آنها تحویل خواهد شد.

شخصی سازی دفترچه‌های آزمون اختصاصی داوطلبان گروه‌های آزمایشی مختلف

دفترچه‌های سوالات آزمون اختصاصی داوطلبان در هر پنج گروه آزمایشی، شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است.

این دفترچه‌ها دارای تنوع هستند. دفترچه سوالات همراه با پاسخنامه هر آزمون مربوط به هریک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی در یک بسته نایلونی بسته بندی شده و در زمان مشخص تحویل داوطلبان خواهد شد.

یادآوری مهم: با توجه به اینکه دفترچه سوالات داوطلبان در یک بسته نایلونی به صورت جداگانه بسته بندی شده و در جلسه آزمون منحصراً شخص داوطلب باید از محل مشخص شده، بسته نایلونی را باز کرده و به سوالات مندرج در دفترچه سوالات پاسخ دهد، در صورتی که داوطلب مشاهده کرد نایلون بسته تحویلی به وی قبلاً باز شده لازم است موضوع را به نزدیکترین مراقب اطلاع دهد.

ادامه اجرای تغییرات کنکور ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. چهار تغییر مهم در کنکور ۱۴۰۲ «حذف دروس عمومی»، «تاثیر قطعی سوابق تحصیلی»، «حذف زیرگروه ها» و «برگزاری دو بار در سال» از سال ۱۴۰۱ اجرایی شده است و پس از برگزاری نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ در دی ماه ۱۴۰۱، نوبت دوم در تیرماه ۱۴۰۲ در حال برگزاری است.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی است.

ضمن اینکه از کنکور ۱۴۰۲ دروس عمومی از جلسه کنکور حذف شده است و داوطلبان تنها به سوالات آزمون اختصاصی در دفترچه‌های مربوطه هر گروه آزمایشی پاسخ می‌دهند.

همچنین با حذف زیرگروه‌ها دیگر داوطلب تنها یک نمره و یک رتبه خواهد داشت و در کارنامه جزئیاتی مانند رتبه و نمره در زیرگروه درج نمی‌شود.

۱۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۱
کد خبر: 44497
منبع: خبرگزاری مهر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha