تسهیلات خارجی

  • معمای بدهی خارجی

    معمای بدهی خارجی

    بدهی خارجی به مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی و البته تامین مالی پروژه ها از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی گفته می‌شود. اما همواره این سوال مطرح بوده که آیا این سیاست توسط دولت‌ها درست است یا غلط. ادبیات موضوعی این بحث در اقتصاد از بعد جنگ جهانی دوم و کمک آمریکا به اروپا آغاز شد و با بحران مالی دهه ۸۰ در کشورهای در حال توسعه به محل جدل تبدیل شد و در سالیان بعد با توسعه آماری و تئوریک فضاهای آکادمیک، تحقیقات وسیعی روی آن انجام گرفت.