برگشت چک

  • سه استان بد حساب کشور در صدور چک + نمودار

    سه استان بد حساب کشور در صدور چک + نمودار

    روند چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد در دومین ماه امسال سهم چک‌های برگشتی از کل معاملات در حدود ۹.۸ درصد بوده است. در بررسی استانی این آمارها مشاهده می‌شود استان های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و خراسان شمالی، بد حساب‌ترین مناطق در این ماه از سال بوده‌اند.

  • رشد ۶۵ درصدی مبلغ چک های برگشتی در طی یک ماه

    رشد ۶۵ درصدی مبلغ چک های برگشتی در طی یک ماه

    بانک مرکزی می‌گوید در دومین ماه از امسال در کل کشور حدود ۶.۳میلیون فقره چک به ارزش ۲۷۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به فروردین از نظر تعداد ۲۰.۹درصد و از نظر ارزش ۴۹.۲درصد رشد را نشان می‌دهد.