اقساط معوقه

  • وام‌های ارزی بیخ پیدا کرد

    وام‌های ارزی بیخ پیدا کرد

    در یک دهه اخیر همزمان با جهش‌های ارزی، اختلاف تسهیلات گیرندگان و صندوق بالا گرفت. در این بین ظاهرا راهکارهای رییس صندوق توسعه ملی برای تسویه حساب با وام گیرندگان، به مزاق آنها خوش نیامده و حتی صندوق را متهم به مصادره اموالشان می‌کنند.