سه مدال پاداش فوق سنگین‌ها روی تخته/ پایان کار وزنه برداری با یوسفی‌ها

ایران در دسته فوق سنگین وزنه برداری بازی های کشورهای اسلامی صاحب ۳ مدال شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رقابت های وزنه برداری بازیهای کشورهای اسلامی با برگزاری دسته های فوق سنگین مردان و زنان به پایان رسید و ایران توانست صاحب دو مدال نقره و یک برنز در در دسته ۱۰۹+ کیلوگرم مردان شود. 

علیرضا یوسفی با رکورد ۱۸۱ یک ضرب، ۲۳۰ دوضرب و مجموع ۴۱۱ کیلوگرم برنز یک ضرب و ۲ مدال نقره دوضرب و مجموع گرفت. 

فاطمه یوسفی در دسته ۸۷+کیلوگرم زنان، با رکورد ۹۴ یک ضرب، ۱۲۷ دوضرب و مجموع ۲۲۱ کیلوگرم پنجم شد و موفق به کسب مدال نشد. 

عملکرد نمایندگان ایران به شرح زیر است: 

دسته فوق سنگین مردان

  علیرضا یوسفی در حرکت یک ضرب وزنه های ۱۷۰، ۱۷۶ و ۱۸۱ کیلوگرم را مهار کرد و مدال برنز گرفت. 

یو سفی در دوضرب وزنه ۲۳۰ کیلوگرم را زد اما دو مرتبه وزنه ۲۴۱ کیلوگرم را انداخت. 

او با مجموع ۴۱۱ کیلوگرم مدال نقره دوضرب و مجموع گرفت‌. 

اکبر ژورائف قهرمان المپیک توکیو با تغییر اوزان المپیکی، از دسته ۱۰۹ به فوق سنگین آمد و برای اولین مرتبه در یک رویداد بین المللی در این دسته وزنه زد که با رکورد ۴۴۶ کیلوگرم قهرمان شد.   

مدال آوران دسته فوق سنگین مردان:

۱- اکبر ژورائف از ازبکستان با رکورد  ۲۰۰ یک ضرب، ۲۴۶ دوضرب و مجموع ۴۴۶ کیلوگرم (۳ مدال طلا)

۲- علیرضا یوسفی از ایران با رکورد ۱۸۱ یک ضرب، ۲۳۰ دوضرب و مجموع ۴۱۱ کیلوگرم ( ۲ مدال نقره دوضرب و مجموع و برنز یک ضرب)

۳- تویچیف از ترکمنستان با رکورد   ۱۸۴ یک ضرب، ۲۲۵ دوضرب و مجموع ۴۰۹ کیلوگرم ( نقره یک ضرب و ۲ مدال برنز دوضرب و مجموع)

​​​​​​دسته فوق سنگین زنان 

پایان وزنه برداری بازیهای کشورهای اسلامی با ۳ مدال دیگر برای ایران/ دختر فوق سنگین پنجم شد

فاطمه یوسفی در حرکت های اول و دوم یکضرب توانست وزنه های ۸۹ و ۹۴ کیلوگرم را بالای سر ببرد اما در حرکت سوم در مهار وزنه ای ۹۷ کیلوگرم ناموفق بود. او در یک ضرب پنجم شد. 

یوسفی در حرکت دوضرب، وزنه های ۱۲۰ و ۱۲۷ کیلوگرم را مهار  کرد اما وزنه ۱۳۰ کیلوگرم را انداخت. او با مجموع ۲۲۱ کیلوگرم پنجم بازی ها شد. 
 

۳ نقره و ۳ برنز وزنه‌برداران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی

رقابت دسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه‌برداری مردان بازی‌های کشورهای اسلامی برگزار شد و ایران دو نماینده در این دسته داشت. 

پیمان جان و مهدی کرمی  برای ایران وزنه زدند و در پایان موفق به کسب ۶ مدال شدند.

پیمان جان با رکورد ۱۶۶ یک ضرب، ۲۱۶ دوضرب و مجموع ۳۸۲ کیلوگرم، ۲ مدال نقره دو ضرب و مجموع و برنز یک ضرب گرفت. 

مهدی کرمی که برای اولین مرتبه در یک رویداد بین‌المللی شرکت کرد، رکورد ۱۷۳ یک ضرب، ۲۰۷ دوضرب و مجموع ۳۸۰ کیلوگرم را به ثبت رساند و نقره یک ضرب و ۲ مدال برنز دوضرب و مجموع را کسب کرد. 

روسلان نورالدینوف از ازبکستان با رکورد ۱۸۷ یک ضرب، ۲۳۰ دوضرب و مجموع ۴۱۷ کیلوگرم سه مدال طلا گرفت.  

عملکرد دو نماینده ایران به شرح زیر است:
حرکت یک ضرب

پیمان جان ابتدا در مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرم ناموفق بود اما در حرکت دوم وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را مهار کرد و در حرکت پایانی خود وزنه ۱۷۰ کیلوگرم را انداخت و با رکورد ۱۶۶ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

مهدی کرمی  وزنه های ۱۶۳، ۱۶۷ و ۱۷۳ کیلوگرم را بالای سر برد و به مدال نقره رسید. 

روسلان نوریدینوف ازبکستان مه قهرمان جهان و المپیک است، در یک ضرب با مهار ۱۸۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید.
 

۳ نقره و ۳ برنز وزنه‌برداران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی

حرکت دوضرب 

کرمی در دوضرب وزنه ۲۰۱ کیلوگرم را مهار کرد. وزنه ۲۰۶ کیلوگرم را انداخت اما در حرکت سوم ۲۰۷ کیلوگرم  را بالای سر برد و مدال برنز  دوضرب و مجموع را گرفت. 

پیمان جان توانست هر سه حرکت خود را به درستی انجام دهد  و وزنه‌های ۲۰۱، ۲۰۶ و ۲۱۶ کیلوگرم را بالای سر برد. 

او در نهایت با رکورد ۳۸۲ کیلوگرم نایب قهرمان بازی‌ها شد. 

وزنه بردار ملی پوش ایران قهرمان دسته ۱۰۲ کیلوگرم بازی های کشورهای اسلامی شد.

 ایران در رقابت دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه برداری بازی های کشورهای اسلامی دو نماینده داشت که در پایان صاحب ۳ مدال طلا شد.

رسول معتمدی با رکورد ۱۷۷ یک ضرب، ۲۲۳ دوضرب  و مجموع ۴۰۰کیلوگرم سه مدال طلا گرفت. او به رکورد دوضرب جهان هم حمله کرد که موفق به شکستن آن نشد.

امیر حقوقی با رکورد ۱۶۵  یک ضرب، ۲۱۱  دوضرب و مجموع ۳۷۶ کیلوگرم نفر پنجم بازی ها شد.

۱۰ وزنه بردار در گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم به رقابت پرداختند.

عملکرد نمایندگان ایران به شرح زیر است:

*حرکت یک ضرب

حقوقی در حرکت اول ۱۶۵ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت دوم و سوم وزنه های  ۱۷۱  و ۱۷۳ کیلوگرم را انداخت و در یک ضرب پنجم شد.

معتمدی در حرکت های اول وزنه  ۱۷۱ را مهار کرد. در حرکت دوم وزنه ۱۷۵ کیلوگرم را انداخت. در حرکت سوم وزنه ۱۷۷ کیلوگرم را بالای سر برد و طلای یک ضرب را گرفت.

وزنه بردار آذربایجان با ۱۷۴ کیلوگرم و وزنه بردار ازبکستان با ۱۷۲ به ترتیب نقره و برنز یک ضرب را گرفتند.

*حرکت دوضرب

حقوقی در حرکت اول و دوم ضرب وزنه های ۲۰۲ و ۲۱۱ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت آخر ۲۱۷ کیلوگرم را انداخت و از کسب مدال بازماند.

معتمدی در اولین حرکت ۲۱۷ کیلوگرم را بالای سر برد. او در حرکت دوم ۲۲۳ کیلوگرم را مهار کرد و مدال طلای دوضرب  و مجموع خود را مسجل کرد. او در حرکت سوم برای شکستن رکورد جهان روی تخته آمد و  پشت سر وزنه ۲۳۲ کیلوگرم قرار گرفت اما این وزنه را انداخت.

رکورد جهان ۲۳۱ کیلوگرم است که از زمان تعیین این رکورد توسط فدراسیون جهانی، هیچ وزنه برداری موفق به شکستن آن نشده بود.

* مدال آوران دسته ۱۰۲ کیلوگرم مردان بازی های کشورهای اسلامی

۱- رسول معتمدی از ایران با رکورد ۱۷۷ یک ضرب، ۲۲۳ دوضرب و مجموع ۴۰۰ کیلوگرم (۳ مدال طلا)

۲- آنتروپوف از قزاقستان با رکورد ۱۶۴ یک ضرب، ۲۲۲ دوضرب و مجموع ۳۸۶ کیلوگرم (۲ مدال نقره دوضرب و مجموع)

۳- رسول بیکف از قرقیزستان با رکورد ۱۶۹ یک ضرب، ۲۱۶ دوضرب و مجموع ۳۸۵ کیلوگرم (۲ مدال برنز دوضرب و مجموع)

۴- داداش بایلی از آذربایچان با رکورد ۱۷۴ یک ضرب، ۲۱۰ دوضرب  و مجموع ۳۸۴ کیلوگرم (نقره یک ضرب)

.

.

۶- امیر دینوف از ازبکستان با رکورد ۱۷۲ یک ضرب، ۱۹۸ دوضرب  و مجموع ۳۷۰ کیلوگرم (برنز یک ضرب)


برنامه و نتایج کامل همه رشته‌ها در بازی‌های کشورهای اسلامی؛ قونیه - ترکیه ۲۰۲۲ + جدول رده بندی

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۴
کد خبر: 31760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha