برنامه کامل و نتایج لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۲ و دیدارهای تیم ملی ایران + فیلم و عکس

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) بعد از حذف روسیه و معرفی چین برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها سال ۲۰۲۲ را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، لیگ ملت‌های سال ۲۰۲۲ در گروه مردان از ۱۸ خردادماه سال جاری آغاز شده و دوم مردادماه با معرفی تیم‌های برتر به پایان خواهد رسید.

در گروه مردان ۱۶ تیم برزیل، لهستان، فرانسه، آمریکا، اسلوونی، صربستان، آرژانتین، ایتالیا، کانادا، ژاپن، ایران، چین، آلمان، هلند، بلغارستان و استرالیا در این رقابت‌ها حضور دارند.

فدراسیون جهانی والیبال بعد از حذف روسیه و معرفی چین به عنوان شانزدهمین تیم این رقابت‌ها، برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها سال ۲۰۲۲ را اعلام کرد که به وقت تهران به قرار زیر است:

* گروه یک، هفته نخست، میزبان: برزیل - برزیلیا
* گروه دوم، هفته نخست، میزبان: کانادا – اوتاوا

چهارشنبه ۱۸ خرداد

گروه یک:
ایران ۳– چین یک ، (۲۵-۱۵ ، ۱۹-۲۵، ۲۵-۲۲ ، ۲۵-۱۵) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
گزارش تصویری دیدار ایران و چین را اینجا ببینید. 

اسلوونی صفر – آمریکا ۳ (۲۵-۱۴ ، ۲۵-۱۹ ، ۲۵-۱۹) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
گروه دوم:
بلغارستان یک – صربستان ۳ (۲۵- ۲۰ ، ۲۵-۲۲ ، ۲۵-۱۹ ، ۱۹-۲۵) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
کانادا صفر– آلمان ۳ (۳۰- ۲۸ ، ۲۵-۲۰ ، ۲۵-۱۹ ) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
پنج شنبه ۱۹ خرداد

گروه یک:
ژاپن ۳ – هلند یک (۲۵- ۱۷ ، ۲۲-۲۵ ، ۲۴-۲۶ ، ۲۵-۲۲)فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
برزیل ۳ – استرالیا صفر (۲۵- ۲۱ ، ۲۵-۱۸ ، ۲۵-۱۴ )فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
ژاپن۳ – چین یک (۲۵- ۱۸ ، ۲۵-۱۹ ، ۱۹-۲۵  ، ۲۵-۱۹)فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

گروه دوم:
لهستان ۳– آرژانتین صفر (۲۵- ۲۳ ، ۲۵-۲۲ ، ۲۵-۲۱ )فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
فرانسه ۳– ایتالیا صفر (۲۵- ۱۹ ، ۲۶- ۲۴، ۲۵-۲۲ )فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
آلمان یک – آرژانتین ۳ (۲۵- ۲۰ ، ۲۵-۱۷ ، ۲۵-۲۲ ، ۱۸-۲۵)فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

جمعه ۲۰ خرداد

گروه یک:
هلند صفر – آمریکا ۳  (۲۵-۱۶ ، ۲۵-۱۸ ، ۲۵-۱۲ )فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
برزیل ۳ – اسلوونی یک (۲۵- ۱۶ ، ۲۵-۲۰ ، ۲۱-۲۵ ، ۲۵-۲۱ )فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
هلند ۳ – ایران صفر (۲۵- ۲۱ ، ۲۵-۲۱ ، ۲۶-۲۴ )فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
گزارش تصویری دیدار ایران و هلند را اینجا ببینید. 

گروه دوم:
صربستان یک – فرانسه ۳ (۲۵- ۲۳ ، ۲۵-۲۳ ، ۲۵-۲۲ ، ۲۱-۲۵ )فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
لهستان یک – ایتالیا ۳  (۲۵- ۲۰ ، ۲۵-۲۰ ، ۲۵-۲۳  ، ۲۱-۲۵ )فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
صربستان ۳– آرژانتین۲   (۶- ۱۵ ، ۲۵-۱۲ ، ۲۵-۱۷  ، ۱۸-۲۵ ، ۱۶-۲۵ )فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

شنبه ۲۱ خرداد

گروه یک:
ژاپن ۲– آمریکا ۳؛  (۱۵- ۹ ، ۲۶-۲۸، ۲۵-۲۱ ، ۲۵-۱۵ ، ۱۷-۲۵ ) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
استرالیا صفر– اسلوونی ۳؛(۲۵-۲۱ ، ۲۵-۲۰ ، ۲۵-۲۲ ) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
آمریکا ۳ – برزیل ۱؛ (۲۱-۲۵ ، ۲۷-۲۵ ، ۲۵-۲۰ ، ۲۵-۲۰ ) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

گروه دوم:
بلغارستان۲ – آلمان ۳   (۱۵- ۱۰ ، ۲۰-۲۵، ۲۵-۱۶  ، ۲۲-۲۵ ، ۲۵-۲۰ ) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
فرانسه ۳– کانادا صفر؛  (۲۵-۲۱ ، ۲۵-۲۳ ، ۲۵-۱۶ ) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
آلمان ۳ – صربستان ۲ ؛(۲۷-۲۵ ، ۲۵-۲۷ ، ۱۸-۲۵ ، ۲۸-۲۶ ، ۱۸-۱۶) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

یکشنبه ۲۲ خرداد

گروه یک:
اسلوونی ۳ – ۱ چین؛ (۲۵-۱۵ ، ۲۵-۲۰ ، ۱۸-۲۵ ، ۲۷-۲۵) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
ایران ۳ – ۱ استرالیا؛ (۲۵-۱۴ ، ۲۵-۲۲ ، ۱۸-۲۵ ، ۲۵-۱۵) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
برزیل صفر– چین۳ (۲۰-۲۵ ، ۱۴-۲۵، ۱۹-۲۵) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
ایران صفر– ژاپن ۳ (۲۳-۲۵ ، ۲۹-۳۱، ۲۳-۲۵) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
هلند ۳– استرالیا صفر (۲۳-۲۵ ، ۱۵-۲۵، ۲۰-۲۵) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

گزارش تصویری دیدار ایران و استرالیا را اینجا ببینید. 
گزارش تصویری دیدار ایران و ژاپن را اینجا ببینید. 

گروه دوم:
بلغارستان ۰ – ۳ لهستان؛ (۱۹-۲۵ ، ۱۹-۲۵ ، ۲۳-۲۵) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
کانادا ۰ – ایتالیا۳ (۱۹-۲۵ ، ۱۸-۲۵ ، ۲۱-۲۵)  فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
فرانسه یک – لهستان۳  (۲۵-۲۲ ، ۲۵-۲۱ ، ۲۵-۲۲ ، ۲۱-۲۵)  فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
آرژانتین یک – ایتالیا ۳ (۳۰-۲۸، ۱۶-۲۵ ، ۲۵-۲۱ ، ۲۵-۲۰) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. دوشنبه ۲۳ خرداد

گروه دوم:
بلغارستان ۲ – کانادا ۳ (۱۵-۱۱ ، ۲۱-۲۵ ، ۲۴-۲۶ ، ۲۵-۱۸ ، ۲۵-۱۸ ) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

* گروه سه، هفته دوم، میزبان: فیلیپین – کوئزون
* گروه چهارم، هفته دوم، میزبان: بلغارستان – صوفیه

سه‌شنبه ۳۱ خرداد

گروه سوم:
اسلوونی صفر – هلند ۳؛ (۲۶-۲۴ ، ۲۵-۲۱ ، ۲۵-۱۷)  فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
آرژانتین یک – ژاپن ۳ ؛ (۲۵-۱۶ ، ۱۷-۲۵ ، ۲۵-۱۸ ، ۲۷-۲۵) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

گروه چهارم:
استرالیا یک– کانادا ۳؛ (۲۵-۲۲ ، ۲۵-۱۹، ۲۸-۲۶ ، ۱۸-۲۵) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
ایران صفر – بلغارستان ۳ ؛ (۲۶-۲۴ ، ۲۵-۲۳ ، ۲۵-۱۹) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

گزارش تصویری دیدار ایران و بلغارستان را اینجا ببینید. چهارشنبه یکم تیرماه

گروه سوم:
چین صفر – فرانسه ۳؛(۲۵- ۰ ، ۲۵-۰ ، ۲۵-۰) به علت تست کرونا برگزار نشد
آلمان صفر – ایتالیا ۳ ؛ (۲۵-۲۲ ، ۲۵-۲۱ ، ۲۵-۱۶)  فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

گروه چهارم:
برزیل یک– لهستان ۳؛ (۲۵-۲۲ ، ۲۵-۱۶ ، ۲۲-۲۵ ، ۲۵-۲۶)  فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
صربستان یک – آمریکا ۳؛ (۲۵-۲۰ ،۲۵-۲۳ ، ۲۳-۲۵، ۲۶-۲۴) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

پنج‌شنبه دوم تیرماه

گروه سوم:
فرانسه ۳ – هلند صفر؛ (۲۵-۱۳ ، ۲۵-۲۳ ، ۲۵-۱۴) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
چین ۳– آلمان صفر؛ به علت انصراف آلمان به سود چین خاتمه پیدا کرد.
آرژانتین یک– اسلوونی۳ (۲۵-۱۷ ،۲۵-۱۸ ، ۲۷-۲۹، ۲۵-۲۰) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

گروه چهارم:
لهستان ۳ – کانادا صفر (۲۵-۱۶ ،۵۶-۱۸ ، ۲۵-۱۶)فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
صربستان صفر – برزیل ۳ (۲۵-۱۷ ، ۲۶-۲۴ ، ۲۵-۱۸) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
آمریکا صفر– ایران ۳؛ (۲۵ بر ۱۸، ۲۹ بر۲۷ و ۲۷ بر ۲۵) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. جمعه سوم تیرماه

گروه سوم:
آلمان – هلند؛ (۱۶-۲۵، ۲۵-۲۳، ۳۱-۲۹، ۲۲-۲۵)  فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید.  
آرژانتین ۳– چین یک ؛ (۲۲-۲۵، ۲۲-۲۵، ۲۵-۲۲، ۲۲-۲۵)  فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
ژاپن ۳– ایتالیا ۲ (۱۵-۱۳ ، ۱۹-۲۵، ۲۶-۲۴، ۲۵-۲۱، ۲۰-۲۵)  فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

گروه چهارم:
صربستان ۳ – کانادا ۲؛ (۱۵-۱۱، ۲۴-۲۶، ۲۰-۲۵ ، ۲۵-۱۹، ۲۵-۲۰)  خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
ایران صفر – برزیل ۳؛  (۲۵-۱۹، ۲۵-۲۳، ۳۰-۲۸) فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 
استرالیا ۳ – بلغارستان ۲؛ (۱۵-۱۷ ، ۲۵-۲۰، ۲۲-۲۵ ، ۱۳-۲۵، ۲۵-۲۱)  فیلم خلاصه این بازی را اینجا ببینید. 

شنبه چهارم تیرماه

گروه سوم:
آرژانتین ۲ – هلند ۳؛ (۱۵-۱۳ ، ۲۵-۱۹، ۲۰-۲۵ ، ۲۵-۲۳ ، ۲۲-۲۵) 
ژاپن – فرانسه؛ ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه
ایتالیا – اسلوونی؛ ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه

گروه چهارم:
کانادا – ایران، ساعت ۱۵
لهستان – استرالیا؛ ساعت ۱۸
آمریکا – بلغارستان؛ ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

یکشنبه پنجم تیرماه

گروه سوم:
آلمان – فرانسه، ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه
ژاپن – اسلوونی؛ ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه
ایتالیا – چین؛ ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه

گروه چهارم:
صربستان – استرالیا؛ ساعت ۱۵
آمریکا – لهستان؛ ساعت ۱۸
بلغارستان – برزیل؛ ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه

* گروه پنجم، هفته سوم، میزبان: ژاپن شهر اوزاکا
* گروه ششم، هفته سوم، میزبان: لهستان شهر گداسنک

سه‌شنبه ۱۴ تیرماه

گروه پنجم:
آمریکا – آلمان؛ ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه
کانادا – آرژانتین؛ ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه

گروه ششم:
بلغارستان – ایتالیا؛ ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه
ایران – لهستان؛ ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه

چهارشنبه ۱۵ تیرماه

گروه پنجم:

برزیل – آلمان؛ ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه

ژاپن – استرالیا؛ ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه

گروه ششم:

هلند – چین؛ ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه

اسلوونی – صربستان؛ ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

پنج‌شنبه ۱۶ تیرماه

گروه پنجم:

فرانسه – آمریکا؛ ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح

آلمان – استرالیا؛ ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه

کانادا – برزیل؛ ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه

گروه ششم:

ایران – ایتالیا؛ ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه

بلغارستان – اسلوونی؛ ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه

لهستان – چین؛ ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

جمعه ۱۷ تیرماه

گروه پنجم:

آرژانتین – استرالیا؛ ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه

فرانسه – برزیل؛ ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه

ژاپن – کانادا؛ ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه

گروه ششم:

هلند – بلغارستان؛ ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه

ایران – اسلوونی؛ ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه

ایتالیا – صربستان؛ ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

شنبه ۱۸ تیرماه

گروه پنجم:

فرانسه – آرژانتین؛ ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه

کانادا – آمریکا؛ ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه

آلمان – ژاپن؛ ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه

گروه ششم:

بلغارستان – چین؛ ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه

صربستان – ایران؛ ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه

لهستان – هلند؛ ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

یکشنبه ۱۹ تیرماه

گروه پنجم:

آمریکا – آرژانتین؛ ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه

استرالیا – فرانسه؛ ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه

برزیل – ژاپن؛ ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه

گروه ششم:

چین – صربستان؛ ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه

ایتالیا – هلند؛ ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه

اسلوونی – لهستان؛ ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه

نتایج دیدارهای مرحله گروهی در یک جدول محاسبه خواهد شد و در پایان مرحله مقدماتی هشت تیم برتر جدول به مرحله نهایی صعود خواهند کرد تا برای تعیین مقام اول تا هشتم به مصاف یکدیگر بروند.

دیدارهای مرحله نهایی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۲ نیز از ۲۹ تیرماه تا دوم مردادماه پیگیری خواهد شد که هنوز میزبان آن مشخص نشده است.
 

لیست ۲۵ نفره تیم ملی ایران برای لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۲

پاسورها: جواد کریمی محمدطاهر وادی، فاضل پژومان، علی رمضانی

قدرتی‌زن ها: میلاد عبادی پور، میثم صالحی، مرتضی شریفی، امیرحسن فرهادی، امیرحسین اسفندیار، اسماعیل مسافر، مجتبی میرزاجانپور، احسان دانش‌دوست

سرعتی‌زن ها: محراب ملکی، مهدی جلوه، رضا عابدینی، امیرحسین توخته، امیررضا سرلک، علی اصغر مجرد

پشت‌خط‌زن ها: امین اسماعیل نژاد، بردیا سعادت، صابر کاظمی، پوریا یلی

لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور، محمدرضا موذن، ابوالفضل قلی پور

کادر فنی: امیر خوش‌خبر (سرپرست)، بهروز عطایی (سرمربی)، علیرضا طلوع کیان (دستیار اول)، توماس توتولو و عظیم جزیده (دستیار دوم)، رضا قلی‌پور (فیزیوتراپ)، یاناس وویچک مارک (مربی بدنساز)، حسین خوریانی و امین علی اکبری (آنالیزور)

لیست ۱۴ نفره تیم ملی برای هفته اول لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۲ مشخص شد

▪️محمدطاهر وادی، علی رمضانی | رضا عابدینی، امیرحسین توخته، محراب ملکی‌سرخی، مهدی جلوه | مرتضی شریفی، میلاد عبادی‌پور، اسماعیل مسافر، امیرحسین اسفندیار | صابر کاظمی، امین اسماعیل نژاد | محمدرضا حضرت‌پور و محمدرضا موذن
 

ترکیب ایتالیا 

 لیست ۱۴ نفره بازیکنان تیم ملی والیبال ایتالیا برای هفته اول لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۲ اعلام شد: 

 پاسورها: سیمونه جیانلی، مارکو فالاسچی

 پشت خط زن‌ها: جولیو پینالی، یوری رومانو

 دریافت کننده‌ها: فرانچسکو رچینه، ماتیا بوتولو، داوید گاردینی، فابریزیو جیرونی

 سرعتی زن‌ها: جانلوکا گالاسی، لورنزو کورتسیا، لئاندرو موسکا، مارکو ویتلی

 لیبروها: لئاناردو اسکانفرلا، الساندرو پیچینلی

 سرمربی: فردیناندو دجورجی

 

 لیست ۲۵ نفره تیم ملی صربستان برای لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۲


 پاسورها: نیکولا یووویچ، ووک تودوروویچ، آندریا وولیکیچ، آندریا ویلیمانوویچ

 قدرتی‌زن ها: مارکو ایوویچ، نمانیا پتریچ، میلان کاتیچ، میران کویونژیچ، پاول پریچ، لازار مارینوویچ، لوکا تادیچ

 سرعتی‌زن ها: مارکو پودراشچانین، سرچکو لیسیناک، پتار کراسمانوویچ، نمانیا ماشولوویچ، الکساندر ندلکوویچ، اوروش نیکولیچ، آندری رودیچ

 پشت‌خط‌زن ها: الکساندر آتاناسیویچ، بوژیدار ووچیچویچ، نیکولا ملیاناک، دوشان پتکوویچ

 لیبرو: نیکولا پکوویچ، لازار کوپروویچ، میلیان میلوویچ

 سرمربی: ایگور کولاکوویچ


 

لیست ۲۵ نفره تیم ملی آمریکا برای لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۲ 

 پاسورها: میکا کریستنسن، جیمز شاو، جاشوآ توانیگا، کویین ایزاکسن

 قدرتی‌زن ها: آرون راسل، توری دیفالکو، توماس یائشکه، گرت ماگوتوتیا، یاکوب پاستور، کُدی کسل، برت وایلدمن، ویل راتمن، اسپنسر اولیویر

 سرعتی‌زن ها: دیوید اسمیت، جفری جندریک، میچل استال، پاتریک گاسمن، مریک مک‌هنری، تایلر میچم

 پشت‌خط‌زن ها: کایل راسل، کایل انسینگ، جیک هانس

 لیبرو: اریک شوجی، کایل دوگوستینو، میسن بریگز

 سرمربی: جان اسپرا


 

لیست ۲۳ نفره تیم ملی برزیل برای لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۲

 پاسورها: برونو رزنده، فرناندو کرلینگ، ماتئوس گونسالوس

 قدرتی‌زن ها: ریکاردو لوکارلی، یوآندی لئال، آدریانو فرناندز، گابریل واکاری، هنریکه هونوراتو، ژوآئو رافائل، رودریگو لئو، ویکتور کاردوسو

 سرعتی‌زن ها: لوکاس ساتکمپ، فلاویو گالبرتو، ایزاک سانتوس، لئاندرو سانتوس، لئوناردو آندراده

 پشت‌خط‌زن ها: آلان سوزا، دارلان سوزا، فلیپه روکه، فرانکو پایس

 لیبرو: تالس هاس، مایک ریس، الکساندر الیاس


 

لیست ۱۴ نفره تیم ملی فرانسه برای هفته اول لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۲ 

پاسورها: آنتوان بریزارد، رافائل کوره

قدرتی‌زن ها: اروین انگاپت، کوین تیلی، یاسین لوئاتی، پیِر درویلون

سرعتی‌زن ها: بارتلمی چینِنیِزه، داریل بولتور، مدریک هنری، کوئنتین جوفروی

پشت‌خط‌زن ها: ژان پاتری، استفان بویر

لیبرو: جرمی مویل، بنجامین دیز

سرمربی: آندره‌آ جیانی

۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۶
کد خبر: 27735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 2 + 16 =

  نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علی لقمانیان قوچان IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
   1 0
   اقای یلی هم در تیم هست ...؟ بازی‌ها نزدیک به هم هستند و کادر ایرانی در رفتن به مرحله بعد باعث خرسندی و مبالات بیشتر میشه انشالله