آمارهای شگفت‌انگیز درباره دلایل و انگیزه مهاجرت ایرانی‌ها

بر اساس پیمایش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران، تمایل به مهاجرت در سال ۹۵ برابر با ۲۹.۸درصد بوده است. به عبارتی ۲۹.۸ درصد از افراد در آن سال بیان کرده‌اند که مایلند مهاجرت کنند.که اکنون بر اساس پیمایش کیو در آذرماه ۱۴۰۰، این نسبت به بیش از ۳۳ درصد رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛مرکز افکارسنجی کیو، در آذرماه ۱۴۰۰ خورشیدی، نخستین نظرسنجی ملی «تمایل به مهاجرت» را با هدف بررسی میزان تمایل به مهاجرت و نیز مهم‌ترین انگیزه‌های آن در دستور کار قرار داد و مهم‌ترین یافته‌های این نظرسنجی، در ادامه خواهد آمد. این پژوهش با رعایت منطق و روش‌شناسی استاندارد نظرسنجی‌های علمی،تلاش دارد تصویری دقیق و صادقانه از افکارعمومی را پیش روی مخاطبان  خود  و سیاست گذاران قرار دهد. جامعه‌ آماری این نظرسنجی کلیه افراد بالای ۱۸ سال ساکن در کشور بوده و حجم نمونه برابر با ۱۳۰۰ نفر است. به منظور رعایت حداکثر دقت، توزیع نمونه بین کلیه استان‌های کشور، شهر و روستا و نیز زنان و مردان متناسب با حجم جمعیت آن‌ها لحاظ شده است. بر اساس پیمایش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران، تمایل به مهاجرت در سال ۹۵ برابر با ۲۹.۸درصد بوده است. به عبارتی ۲۹.۸ درصد از افراد در آن سال بیان کرده‌اند که مایلند مهاجرت کنند.که اکنون بر اساس پیمایش کیو در آذرماه ۱۴۰۰، این نسبت به بیش از ۳۳ درصد رسیده است.

کشف انگیزه 80 درصد افراد برای مهاجرت/ از هر 3 نفر، یک نفر مایل به مهاجرت است

از هر سه نفر، یکی مایل به مهاجرت 
یافته‌های این نظرسنجی نشان داد، یک سوم از پاسخگویان در صورت فراهم بودن شرایط مایل‌اند به صورت موقت یا دایم مهاجرت کنند. به عبارتی از هر سه ایرانی ، یک نفر مایل به مهاجرت بوده است.  به عبارتی  تمایل به مهاجرت در ایران  ۳۳ درصد می باشد. پژوهش‌های بین المللی  نیز نشان می‌دهد میانگین تمایل به مهاجرت در جهان برابر با ۱۵ درصد است و در مناطقی همچون آمریکای لاتین و غرب آسیا ۲۷ و ۲۴ درصد است. اتحادیه اروپا ۲۱درصد ،امریکای شمالی ۱۴ درصد ،اقیانوسیه ۹ درصد و جنوب شرقی اسیا ۷ درصد است . در نتیجه می‌توان گفت تمایل به مهاجرت در کشور تقریبا دو برابر میانگین جهانی و کمی بالاتر از میانگین منطقه است.

کشف انگیزه 80 درصد افراد برای مهاجرت/ از هر 3 نفر، یک نفر مایل به مهاجرت است

کشف انگیزه 80 درصد افراد برای مهاجرت/ از هر 3 نفر، یک نفر مایل به مهاجرت است

ترکیب افراد متمایل به مهاجرت  
در کشور نیز تمایل به مهاجرت در بین ساکنان تهران۴۶ درصد ، مراکز استان ۴۱ درصد ، در شهرستان ها ۲۸ درصد و جالب اینکه تمایل به مهاجرت در روستاها ۲۹ درصد می باشد . براساس نتایج این نظر سنجی افراد با تحصیلات دانشگاهی و بالای دیپلم ۴۷ درصد  و دیپلم و کمتر ۲۶ درصد تمایل به مهاجرت دارند .همچنین  جوانان (افراد زیر ۳۰سال) با ۴۳ درصد  و افراد بالای ۳۰ سال ۲۹ درصد تمایل به مهاجرت دارند . به طوری که تقریبا از هر ۲ نفر جوان زیر ۳۰ سال، یک نفر مایل به مهاجرت است.  همچنین مردان با ۳۷ درصد  بیشتر از  زنان با ۳۰ درصد  متمایل به مهاجرت هستند .علاوه بر این، مهاجرت همراه با خانواده ( ۶۷ درصد)  و به صورت دایم (۸۳درصد) ، مطلوب‌ترین الگوی مهاجرت در بین کسانی است که مایل به مهاجرت بوده‌اند. در مقابل یک سوم از کسانی که اعلام کرده‌اند مایل به مهاجرت هستند، مهاجرت موقت را ترجیح می‌دهند.

همچنین نتایج نظرسنجی کیو نشان داد، عوامل اقتصادی مهم‌ترین انگیزه افراد برای مهاجرت به حساب می‌آیند. به طوری که ۸۰ درصد از پاسخگویان دستیابی به موقعیت بهتر اقتصادی یا فرار از وضعیت بد اقتصادی را انگیزه اصلی خود برای مهاجرت بیان می‌کنند. ۲۲ درصد عوامل فرهنگی، هفت درصد عوامل سیاسی و شش درصد تحصیل  را دلیل تمایل به مهاجرت عنوان کرده اند .پاسخگویان در این گزینه امکان انتخاب چند گزینه را داشته اند  در نتیجه جمع درصد ها  برابر یا ۱۰۰ نیست

۵۶۳۸۱۸۰

۵۶۳۸۱۷۹

اخبار مرتبط

کشف انگیزه 80 درصد افراد برای مهاجرت/ از هر 3 نفر، یک نفر مایل به مهاجرت است

از هر سه نفر، یکی مایل به مهاجرت 
یافته‌های این نظرسنجی نشان داد، یک سوم از پاسخگویان در صورت فراهم بودن شرایط مایل‌اند به صورت موقت یا دایم مهاجرت کنند. به عبارتی از هر سه ایرانی ، یک نفر مایل به مهاجرت بوده است.  به عبارتی  تمایل به مهاجرت در ایران  ۳۳ درصد می باشد. پژوهش‌های بین المللی  نیز نشان می‌دهد میانگین تمایل به مهاجرت در جهان برابر با ۱۵ درصد است و در مناطقی همچون آمریکای لاتین و غرب آسیا ۲۷ و ۲۴ درصد است. اتحادیه اروپا ۲۱درصد ،امریکای شمالی ۱۴ درصد ،اقیانوسیه ۹ درصد و جنوب شرقی اسیا ۷ درصد است . در نتیجه می‌توان گفت تمایل به مهاجرت در کشور تقریبا دو برابر میانگین جهانی و کمی بالاتر از میانگین منطقه است.

کشف انگیزه 80 درصد افراد برای مهاجرت/ از هر 3 نفر، یک نفر مایل به مهاجرت است

کشف انگیزه 80 درصد افراد برای مهاجرت/ از هر 3 نفر، یک نفر مایل به مهاجرت است

ترکیب افراد متمایل به مهاجرت  
در کشور نیز تمایل به مهاجرت در بین ساکنان تهران۴۶ درصد ، مراکز استان ۴۱ درصد ، در شهرستان ها ۲۸ درصد و جالب اینکه تمایل به مهاجرت در روستاها ۲۹ درصد می باشد . براساس نتایج این نظر سنجی افراد با تحصیلات دانشگاهی و بالای دیپلم ۴۷ درصد  و دیپلم و کمتر ۲۶ درصد تمایل به مهاجرت دارند .همچنین  جوانان (افراد زیر ۳۰سال) با ۴۳ درصد  و افراد بالای ۳۰ سال ۲۹ درصد تمایل به مهاجرت دارند . به طوری که تقریبا از هر ۲ نفر جوان زیر ۳۰ سال، یک نفر مایل به مهاجرت است.  همچنین مردان با ۳۷ درصد  بیشتر از  زنان با ۳۰ درصد  متمایل به مهاجرت هستند .علاوه بر این، مهاجرت همراه با خانواده ( ۶۷ درصد)  و به صورت دایم (۸۳درصد) ، مطلوب‌ترین الگوی مهاجرت در بین کسانی است که مایل به مهاجرت بوده‌اند. در مقابل یک سوم از کسانی که اعلام کرده‌اند مایل به مهاجرت هستند، مهاجرت موقت را ترجیح می‌دهند.

همچنین نتایج نظرسنجی کیو نشان داد، عوامل اقتصادی مهم‌ترین انگیزه افراد برای مهاجرت به حساب می‌آیند. به طوری که ۸۰ درصد از پاسخگویان دستیابی به موقعیت بهتر اقتصادی یا فرار از وضعیت بد اقتصادی را انگیزه اصلی خود برای مهاجرت بیان می‌کنند. ۲۲ درصد عوامل فرهنگی، هفت درصد عوامل سیاسی و شش درصد تحصیل  را دلیل تمایل به مهاجرت عنوان کرده اند .پاسخگویان در این گزینه امکان انتخاب چند گزینه را داشته اند  در نتیجه جمع درصد ها  برابر یا ۱۰۰ نیست

۵۶۳۸۱۸۰

۵۶۳۸۱۷۹

۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۵
کد خبر: 22951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 6 =