برنامه کامل مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان، اسپانیا ۲۰۲۱ + جدول و نتایج

​​​​​​​تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۱ حضور دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بیست و پنجمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان از ۱۰ تا ۲۸ آذر به میزبانی چهار شهر اسپانیا در حال برگزاری است که بازی‌های تیم ایران در شهر کاستلون دی‌لاپلانا ( Castellón de la Plana) برگزار می‌شود.

تیم ملی هندبال زنان ایران برای اولین بار با کسب عنوان چهارمی مسابقات قهرمانی آسیا، مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرده است. ملی‌پوشان ایران در این مسابقات با تیم‌های نروژ، رومانی و قزاقستان هم‌گروه هستند. 

سه تیم اول هر گروه به دور اصلی مسابقات راه پیدا خواهند کرد.

گروه‌بندی مقدماتی مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان - اسپانیا:

گروه A: مونته نگرو، اسلونی، آنگولا و فرانسه
گروه B: لهستان، صربستان، کامرون و روسیه
گروه C: قزاقستان، نروژ، ایران و رومانی
گروه D: سوئد، هلند، پورتوریکو و ازبکستان 
گروه E: جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان و آلمان 
گروه F: تونس، کره‌جنوبی، کنگو و دانمارک 
گروه G: کرواسی، پاراگوئه، ژاپن و برزیل
گروه H: آرژانتین، استرالیا، چین و اسپانیا

برنامه و نتایج کامل مرحله مقدماتی مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان - اسپانیا: 

چهارشنبه ۱۰ آذر:
اسپانیا ۲۹ - ۱۳ آرژانتین

پنج شنبه ۱۱ آذر:
کره جنوبی ۳۷ - ۲۳ کنگو ساعت ۲۰:۳۰
کرواسی ۲۵ - ۳۰ برزیل ساعت ۲۰:۳۰
آلمان ۳۱ - ۲۱ جمهوری چک ساعت ۲۰:۳۰
اتریش ۳۸ - ۲۷ چین ساعت ۲۰:۳۰
مجارستان ۳۵ - ۲۹ اسلواکی ساعت ۲۳:۰۰
دانمارک ۳۴ - ۱۶ تونس ساعت ۲۳:۰۰
ژاپن ۴۰ - ۱۷ پاراگوئه ساعت ۲۳:۰۰

جمعه ۱۲ آذر: 
روسیه ۴۰ - ۱۸ کامرون ساعت ۲۰:۳۰
فرانسه ۳۰ - ۲۰ آنگولا ساعت ۲۰:۳۰
رومانی ۳۹ - ۱۱ ایران ساعت ۲۰:۳۰
هلند ۵۵ - ۱۵ پورتوریکو ساعت ۲۰:۳۰
سوئد ۴۶ - ۱۵ ازبکستان ساعت ۲۳:۰۰
مونته نگرو ۱۸ - ۲۸ اسلونی ساعت ۲۳:۰۰
نروژ ۴۶ - ۱۸ قزاقستان  ساعت ۲۳:۰۰
صربستان ۲۵ - ۲۱ هلند  ساعت ۲۳:۰۰

شنبه ۱۳ آذر:
پاراگوئه ۱۶ - ۳۸ کرواسی ساعت ۲۰:۳۰
اتریش ۲۹ - ۳۱ آرژانتین ساعت ۲۰:۳۰
اسلواکی ۲۲ - ۳۶ آلمان ساعت ۲۰:۳۰
کره جنوبی ۳۱ - ۲۹ تونس ساعت ۲۰:۳۰
کنگو ۱۸ - ۳۳ دانمارک ساعت ۲۳:۰۰
چین ۱۸ - ۳۳ اسپانیا ساعت ۲۳:۰۰
مجارستان ۳۲ - ۲۹ جمهوری چک ساعت ۲۳:۰۰
ژاپن ۲۵ - ۲۹ برزیل ساعت ۲۳:۰۰

یکشنبه ۱۴ آذر:
سوئد ۴۸ - ۱۰ پورتوریکو ساعت ۱۸:۰۰
رومانی ۳۸ - ۱۷ قزاقستان ساعت ۲۰:۳۰
لهستان ۲۳ - ۲۶ روسیه ساعت ۲۰:۳۰
ازبکستان ۱۷ - ۵۸ هلند ساعت ۲۰:۳۰
اسلونی ۱۸ - ۲۹ فرانسه ساعت ۲۰:۳۰
صربستان ۴۳ - ۱۸ کامرون ساعت ۲۳:۰۰
ایران ۹ - ۴۱ نروژ ساعت ۲۳:۰۰
مونته نگرو ۳۰ - ۲۰ آنگولا ساعت ۲۳:۰۰

دوشنبه ۱۵ آذر:
آرژانتین ۳۶ - ۲۴ چین ساعت ۲۰:۳۰
برزیل ۳۳ - ۱۹ پاراگوئه ساعت ۲۰:۳۰
تونس ۲۴ - ۳۳ کنگو  ساعت ۲۰:۳۰
جمهوری چک ۲۴ - ۲۳ اسلواکی ساعت ۲۰:۳۰
اسپانیا ۳۱ - ۱۹ اتریش ساعت ۲۳:۰۰
کرواسی ۲۶ - ۲۸ ژاپن ساعت ۲۳:۰۰
آلمان ۲۵ - ۲۴ مجارستان ساعت ۲۳:۰۰
دانمارک ۳۵ - ۲۳ کره جنوبی ساعت ۲۳:۰۰

سه شنبه ۱۶ آذر:
پورتوریکو ۳۰ - ۲۴ ازبکستان ساعت ۲۰:۳۰
آنگولا ۲۵ - ۲۵ اسلونی ساعت ۲۰:۳۰
قزاقستان ۳۱ - ۲۵ ایران ساعت ۲۰:۳۰
کامرون ۱۹ - ۳۳ لهستان ساعت ۲۰:۳۰
نروژ ۳۳ - ۲۲ رومانی ساعت ۲۳:۰۰
فرانسه ۲۴ - ۱۹ مونته نگرو ساعت ۲۳:۰۰
روسیه ۳۲ - ۲۲ صربستان ساعت ۲۳:۰۰
هلند ۳۱ - ۳۱ سوئد ساعت ۲۳:۰۰

دور دوم:

چهارشنبه ۱۷ آذر:
اسلواکی ۳۱ - ۲۷ تونس
جمهوری چک ۲۶ - ۳۲ کره جنوبی 
کرواسی ۲۸  - ۲۲ آرژانتین ساعت 
پاراگوئه ۳۰ - ۲۴ چین ساعت 
برزیل ۳۸ - ۳۱ اتریش
آلمان ۲۹ - ۱۸ کنگو
دانمارک ۳۰ - ۱۹ مجارستان
اسپانیا ۲۸ - ۲۶ ژاپن

پنج‌شنبه ۱۸ آذر:
آنگولا ۳۵- ۲۴ کامرون
هلند ۳۱ - ۳۰ رومانی
روسیه ۲۶ - ۲۶ اسلواکی
ایران ۳۲ - ۳۷ ازبکستان
مونته نگرو  ۲۵ - ۲۷ صربستان 
نروژ ۴۳ - ۷ پورتوریگو 
قزاقستان ۲۰ - ۵۵ سوئد
فرانسه ۲۶ - ۱۶ لهستان 

جمعه  ۱۹ آذر:
اسلواکی ۳۳ - ۲۷ پاراگوئه
آرژانتین ۱۹ - ۲۴ برزیل 
کره جنوبی ۲۸  - ۳۷ آلمان
تونس ۱۰ - ۰ چین
ژاپن ۳۲ - ۳۰ اتریش
مجارستان ۳۰ - ۲۲ کنگو
کرواسی ۲۳ - ۲۷ اسپانیا
جمهوری چک ۱۴ - ۲۹ دانمارک

شنبه ۲۰ آذر:
آنگولا ۴۱ - ۸ ایران
رومانی ۴۳ - ۲۰ پورتوریکو
مونته نگرو ۲۵ - ۳۱ روسیه
کامرون ۴۲ - ۲۳ ازبکستان
ازبکستان ۱۵ - ۶۱ هلند 
صربستان ۱۹ - ۲۲ فرانسه
اسلوونی ۲۶ - ۲۷ لهستان

سوئد ۳۰ - ۳۰ نروژ

یکشنه ۲۱ آذر:
چین ۰ - ۱۰ اسلواکی
کنگو - جمهوی چک 
آرژانتین - ژاپن
تونس - پاراگوئه
اتریش - کرواسی
کره جنوبی - مجارستان
دانمارک - آلمان
اسپانیا - برزیل

دوشنبه ۲۲ آذر:
آنگولا ۵۲- ۱۱ ازبکستان
پورتوریکو ۳۰ - ۲۷ قزاقستان
لهستان ۳۳ - ۲۸ مونته‌نگرو 
کامرون ۳۲ - ۱۷ ایران
صربستان ۳۱ - ۲۵ اسلوونی 
سوئد ۳۴- ۳۰ رومانی 
هلند ۳۴ - ۳۷ نروژ
روسیه ۲۸ - ۳۳ فرانسه

سه‌شنبه ۲۳ آذر (یک چهارم نهایی)

دانمارک ۳۰ - ۲۵ برزیل
اسپانیا ۲۶ - ۲۱ آلمان

چهارشنبه ۲۴ آذر (یک چهارم نهایی)

نروژ ۳۴ - ۲۸ روسیه
فرانسه ۳۱ - ۲۶ سوئد

جمعه ۲۶ آذر (نیمه نهایی)

فرانسه ۲۳ - ۲۲ دانمارک
نروژ ۲۷ - ۲۱ اسپانیا

شنبه ۲۷ آذر

دانمارک ۳۵ - ۲۸ اسپانیا (رده‌بندی)

فرانسه ۲۲ - ۲۹ نروژ (فینال)

وب‌سایت رسمی مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان، اسپانیا ۲۰۲۱

۲۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۰
کد خبر: 22563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 11 =